Group photo of CST team.

Chuyển đổi Lâm sàng và Hệ thống (Clinical and Systems Transformation, CST) là một dự án nhiều năm được thiết kế để cải thiện an toàn, phẩm chất và tính nhất quán của việc chăm sóc bệnh nhân trong toàn vùng VCH và các tổ chức đối tác của cơ quan, như Chăm sóc Sức khỏe Providence và Cơ quan Dịch vụ Y tế Tỉnh bang, bằng cách chuyển đổi từ các hồ sơ chủ yếu dựa trên giấy sang một hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Nó đánh dấu một trong những dự án chăm sóc sức khỏe lớn nhất trong lịch sử tỉnh B.C. và sẽ cho phép truy cập kịp thời các hồ sơ sức khỏe bệnh nhân điện tử trên tất cả các cơ sở và tổ chức, tạo ra các đường hướng chăm sóc hiệu quả hơn.

Việc huấn luyện và chuẩn bị để chuyển đổi sang CST tại VGH đòi hỏi sự chuẩn bị và hoạch định mãnh liệt.

Group of VCH staff holding sign that says command centre.

hơn 10.000 nhân viên hành chính và nhân viên y tế

đã hoàn tất khóa huấn luyện trực tuyến và trực tiếp, hàng trăm trạm làm việc lưu động mới và các thiết bị công nghệ hỗ trợ đã được triển khai và hàng ngàn biểu đồ bệnh nhân đã được chuyển đổi để chuẩn bị cho việc kích hoạt điện tử

Việc thực hiện kích hoạt tại VGH có phạm vi lớn nhất so với bất kỳ vụ kích hoạt CST Cerner nào B.C. và trên thực tế, trên toàn Bắc Mỹ. Lợi ích cho bệnh nhân bao gồm việc tăng cường an toàn thuốc men, một phương pháp tiếp cận tích hợp, tạo điều kiện mang lại tính nhất quán hơn trong việc chăm sóc, tiếp cận nhanh hơn với kết quả và các liệu pháp thuốc đồng thời bớt thời gian lặp lại trong quá trình tham vấn hoặc trải qua các xét nghiệm trùng lặp.

VGH tham gia cùng một số địa điểm thuộc VCH đã chuyển đổi sang CST Cerner, bao gồm Bệnh viện Lions Gate, Bệnh viện Đa khoa Squamish, Trung tâm Chăm sóc Y tế Whistler và Y tế Pemberton và Bệnh viện Sechelt, Totem Lodge, Dưỡng đường Trung cấp Shorncliffe và Sumac Place.

Đọc thêm về cách chúng tôi phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn

Tìm giải pháp cho tác động môi trường của ngành y tế

Tạo ra một cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver (VCH) bền vững về môi trường và vững chãi trước khí hậu

Chuyển hóa các bệnh viện của chúng tôi để cải thiện việc chăm sóc gần nhà hơn