منبع

از ایمنی جاده های زمستانی اطمینان حاصل کنید

An illustration showing someone putting an emergency kit in their car

رانندگی در زمستان به دلیل کاهش دید، لغزنده بودن جاده ها و شرایط آب و هواییِ غیرقابل پیش بینی نیاز به توجه بیشتری دارد. آماده سازی وسیله نقلیه و تنظیم عادات رانندگی می تواند خطر تصادفات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

آماده سازی مهم است

قبل از شروع زمستان، مطمئن شوید که وسیله نقلیه شما برای اصطکاک بیشتر مجهز به لاستیک های زمستانی است. یک جعبه ابزار اضطراری شامل وسایلی مانند تعدادی پتو، چراغ قوه و جعبه کمک های اولیه را در ماشین خود نگه دارید.

پیمودن جاده ها

  • زمان اضافی را در نظر بگیرید: عجله کردن خطر تصادف را افزایش می دهد. با در نظر گرفتن سرعت کمتر سفر و تاخیرهای احتمالی، زودتر حرکت کنید.
  • خود را در آگاه نگه دارید: پیشبینی آب و هوا و شرایط جاده را قبل از حرکت بررسی کنید و آماده باشید تا برنامههای خود را مطابق با آن تنظیم کنید.
  • پرهیز از خستگی: رانندگی های طولانی در زمستان، بهخصوص بعد از یک وعده غذایی سنگین، می تواند منجر به خستگی راننده شود. خستگی تصمیمگیری را مختل می کند و زمان واکنش را کاهش می دهد. مسوولیت رانندگی را در سفرهای طولانی تقسیم کرده و به طور منظم استراحت کنید تا هوشیار بمانید.

به یاد داشته باشید:

امنیت شما و دیگران در درجه اول اهمیت قرار دارد. تمرین صبر و هوشیاری در طول سفرهای زمستانی می تواند به اطمینان شما برای رسیدن به مقصد کمک کند.