doctor

خدمات

  • Primary Care Clinics

پزشکان خانواده در ارائه مراقبت های مادام العمر برای شما و خانواده شما تخصص دارند. پزشکان خانواده، اولین نقطه تماس شما با سیستم درمانی، در تشخیص و درمان فرد بطور کامل تخصص دارند. آنها از بیماران در مطب، بیمارستان، سایر مراکز درمانی یا منزل بیمار مراقبت می کنند.

پرستاران متخصص(Nurse Practitioners:NP ) نیز طیف وسیعی از مراقبت را به شما و خانواده شما ارائه می دهند. آنها علاوه بر درمان بیماری ها، به شما و خانوادهٔ شما در مورد زندگی سالم، پیشگیری از بیماری و مدیریت بیماری آموزش می دهند. پرستاران متخصص دانش پزشکی را با ارزش ها و مهارت های پرستاری می آمیزند.

پیدا کردن پزشک خانواده یا پرستار متخصص

در اینجا چند پیشنهاد و گزینه را برای یافتن پزشک خانواده در جامعه خود میبینید:

  1. بسیاری از بخش های طبابت خانواده خدماتی را جهت ایجاد ارتباط بیماران با پزشک خانواده ارائه می دهند. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با بخش محل خود تماس بگیرید. با شماره 1.800.665.2262 تماس بگیرید یا از کد QR استفاده کنید.
  2. از دوستان و اعضای خانواده برای معرفی کمک بخواهید.
  3. از کلینیک های بدون نوبت که قبلا رفته اید بپرسید که آیا بیمار جدید می پذیرند یا خیر.
  4. برای گرفتن وقت اولیه با کلینیک هایی که بیمار جدید می پذیرند تماس بگیرید. (بطور مثال از طریق تابلوهای تبلیغاتی جلوی کلینیک، وب سایت ها و غیره)
  5. FindaDoctorBC.ca  را جستجو کنید تا کلینیک های محلی را که ممکن است بیماران جدید پذیرش کنند، ببینید.
 

مراکز بهداشت جامعه Community health centres

مراکز بهداشت جامعه (CHC) طیف وسیعی از خدمات مراقبت های بهداشتی از جمله : دسترسی به پرستاران بهداشت عمومی و جامعه، مشاوران بهداشت روان و اعتیاد، کلینیک های دندانپزشکی برای کودکان، گفتاردرمانگران، متخصصان تغذیه، کلینیک های بدون نیاز به وقت قبلی برای جوانان و خدمات دیگر را در یک مکان واحد ارائه می دهند .

مرکز بهداشت اجتماعی نزدیک خود را پیدا کنید

مشکلات پزشکی غیراضطراری Non-urgent health concerns

به کلینیک بدون نوبت محل خود مراجعه کنید. ممکن است بتوانید وقت مجازی بگیرید.

  1. Medimap.ca  را برای پیدا کردن محل و زمان واقعی انتظار بررسی کنید.
  2. PathwaysMedicalCare.ca  را برای اطلاع از گزینههای مجازی و کلینیکها در جامعه خود جستجو کنید

HealthLink BC

برای مشاوره و اطلاعات قابل اعتماد پزشکی غیر اورژانس، با HealthLink BC به شماره 1-1-8 HealthLink BC یا از طریق healthlinkbc.ca تماس بگیرید، که 24/7 در دسترس میباشد.  

 

مراکز اورژانس و مراقبت های اولیه Urgent and Primary Care Centres

مرکز مراقبت های اولیه و فوری (UPCC) برای صدمات و بیماری های غیر تهدید کننده زندگی در همان روز و وقتی که نمی توانید به پزشک خانواده یا ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی مراجعه کنید، می باشد.

درباره UPCC ها بیشتر بدانید.

Pharmacists services

Speak with your local pharmacist for urgent medication refills or renewals and new prescriptions including contraceptives. You can also go to your pharmacist for get assessed and treated for minor ailments. 

Book an appointment to see a pharmacist