Geometric pattern of mountains

به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

برنامه‌های مداخله زودهنگام روان‌پریشی (EPI) شناسایی و درمان زودهنگام روان‌پریشی را فراهم می‌کنند تا علائم بیش از حد غیرقابل کنترل و مخل زندگی فرد نشوند. EPI Vancouver افراد 13 تا 30ساله‌ای که ساکن شهر ونکوور بوده و مشکوک به روان پریشی یا تأییدشده‌ باشند، به جز مواردی که توضیح پزشکی دیگری داشته باشد را تحت درمان قرار می‌دهند.

نحوه دسترسی

 • واجد شرایط بودن را بررسی کنید

  • افراد 13 تا 30 سال
  • افراد با مورد مشکوک یا تاییدشده‌ی روان‌پریشی، به جز مواردی که توضیح پزشکی دیگری داشته باشد
  • ساکن شهر ونکوور
 • تماس با ما و ارجاع به متخصص

  اگر می‌خواهید درباره ارجاع خود یا عزیز خود صحبت کنید، لطفاً تماس بگیرید. اگر می‌خواهید شخصی را که با او کار می‌کنید معرفی کنید، لطفاًفرم ارجاع موجود در این وب سایت را تکمیل کنید. 

ساعات کار

در حال حاضر بسته است
 • Monday:   9:00 a.m. to 5:00 p.m.
 • Tuesday:   9:00 a.m. to 5:00 p.m.
 • Wednesday:   9:00 a.m. to 5:00 p.m.
 • Thursday:   9:00 a.m. to 5:00 p.m.
 • Friday:   9:00 a.m. to 5:00 p.m.
 • Saturday:   بسته شد
 • Sunday:   بسته شد

چگونه به اینجا برسیم

ما در طبقه سوم ساختمان Gold Corp هستیم
(Unit 333, 2750 East Hastings Street, Vancouver, BC V5K 1Z9)
زیر ساختمان، پارکینگ پولی هست، و در خیابان مجاور (پولی و برخی رایگان ولی با محدودیت زمانی) امکان پارک وجود دارد.  این ساختمان با ویلچر و آسانسور دسترس‌پذیر است. ما نزدیک به مسیرهای حمل‌ونقل اصلی قرار داریم.

منابع

Goldcorp Centre for Mental Health (Northeast)

Offers a variety of mental health programs to the Vancouver community.

برنامه‌های مداخله زودهنگام روان‌پریشی (EPI)

برنامه‌های مداخله زودهنگام روان‌پریشی (EPI) شناسایی و درمان زودهنگام روان‌پریشی را فراهم می‌کنند تا علائم بیش از حد غیرقابل کنترل و مخل زندگی فرد نشوند.