Physiotherapist helps a patient

Naghahatid ng napakahusay na pangangalaga para sa lahat

Ang mahigit sa 1.25 milyong táong naninirahan sa ating rehiyon at ang ibang mga táong sinisilbihan namin sa buong B.C. ay ang inspirasyon para sa aming core values: inaalagaan namin ang lahat, lagi kaming natututo, at nagsisikap kaming makakuha ng mga mas mabuting resulta.

Makakuha ng karagdagang impormasyon

2022/23 VCH Ulat Tungkol sa Epekto (Impact Report)

Ang mga kuwento sa ulat na ito ay nagbibigay-buhay sa mga pambihirang táong patuloy na nagtratrabaho sa isang pambihirang panahon.

Makakuha ng karagdagang impormasyon
music therapist plays guitar for a patient

Magtulungan tayo

Naniniwala kami na ang mga maliliit na bagay ay ang siyang nakakagawa ng pinakamalaking pagkakaiba — para sa mga pasyente at para sa isa't-isa. Dahil sa aming kagustuhang tumulong, kami ay nakikipagtulungan at nagsusuporta sa isa't-isa upang maghatid ng pinakamahusay na maaaring pangangalaga para sa mga pasyente, mga kliyente, residents, at sa kanilang mga pamilya.

Sumali sa aming koponan

Mga pinakabagong press release

Canada’s first supervised consumption site celebrates 20 years of saving lives

New Dogwood Care Home opens in South Vancouver

Lower Mainland Health Authorities welcome Vineyards Residence care home residents evacuated due to wildfires

Fraser Health and Vancouver Coastal Health heat warning guidance

Do not mistake dangerous carbon monoxide (CO) exposure symptoms with heatstroke or a hangover this summer

New Public Health guidance for landlords and stratas encourages removal of rules against air conditioning

VCH Heat Warning guidance for Central Coast region

VCH aims to boost responses to SPEAK Survey

R.W. Large Memorial Hospital officially renamed to ƛúxválásu'ailas Heiltsuk Hospital

Public safety advisory regarding bottled olive oil products from Pizzeria Farina and Farina a Legna

Mga serbisyo at resources

Makakuha ng ligtas at mahusay na serbisyo sa health care, at ng impormasyon upang suportahan ang iyong kalusugan at kabutihan.

Humanap ng lokasyon

Ang Vancouver Coastal Health ay nagpapalakad sa mahigit sa 120 lokasyon; kabilang dito ang mga ospital, urgent at primary care centres, at iba pang mga lokasyon sa Coastal, Richmond at Vancouver ng B.C.

Mga pasyente at mga bisita

Naghahatid ng napakahusay na pangangalaga para sa lahat

Tungkol sa amin

Karangalan naming mangalaga sa mahigit sa 1.25 milyong British Columbians

Let's work together

Driven by a desire to help, we collaborate and support one another in delivering the best possible care to patients, clients, residents and families. Now is the time to join our team.