nurse with patient

Magtulungan tayo

Tutulungan naming mapaunlad ang iyong karera nang matulungan mo ang iba na bumuti ang kanilang pakiramdam. Sumali sa isang team na may pagmamalasakit sa malalaki at maliliit na bagay.

Kumuha ng karagdagang impormasyon

Naghahatid ng napakahusay na pangangalaga para sa lahat

Ang mahigit sa 1.25 milyong táong naninirahan sa ating rehiyon at ang ibang mga táong sinisilbihan namin sa buong B.C. ay ang inspirasyon para sa aming core values.

Karagdagang impormasyon tungkol sa VCH

Para makapaghatid ng mahusay na pangangalaga, nakikipagtulungan ang VCH sa Ministry of Health, University of British Columbia, Providence Health Care, Divisions of Family Practice, Coastal Regional Hospital District Boards at sa iba pang health authorities sa B.C., gayundin sa mga na organisasyon mula sa publiko, pribado at not-for-profit sectors. Nagpapasalamat kami sa aming volunteers at miyembro ng komunidad na bukas-palad na nag-donate sa aming foundations at auxiliaries upang makapagbigay kami ng ligtas at mahusay na pangangalaga.

Mga pinakabagong press release

Preparing for summer weather

Thomus Donaghy Overdose Prevention Site Relocated

Vancouver General Hospital pilots new plant-rich menu items for health of patients and planet

Measles notification for locations in Richmond

VCH to relocate withdrawal management program

New report from Chief Medical Health Officer: water systems, housing temperatures and Indigenous cultural practices - at high risk due to climate change

Construction starts on Sechelt Hospital Emergency Department upgrades

VCH sounds a warning about carbon monoxide poisoning

Staying safe during first cold weather stretch of the season

Richmond Hospital redevelopment reaches milestone

Mga serbisyo at resources

Makakuha ng ligtas at mahusay na serbisyo sa health care, at ng impormasyon upang suportahan ang iyong kalusugan at kabutihan.

Humanap ng lokasyon

Ang Vancouver Coastal Health ay nagpapalakad sa mahigit sa 120 lokasyon; kabilang dito ang mga ospital, urgent at primary care centres, at iba pang mga lokasyon sa Coastal, Richmond at Vancouver ng B.C.

Mga pasyente at mga bisita

Naghahatid ng napakahusay na pangangalaga para sa lahat

Tungkol sa amin

Karangalan naming mangalaga sa mahigit sa 1.25 milyong British Columbians

Magtulungan tayo

Tutulungan naming mapaunlad ang iyong karera nang matulungan mo ang iba na bumuti ang kanilang pakiramdam. Sumali sa isang team na may pagmamalasakit sa malalaki at maliliit na bagay.