Exterior shot of Gibsons Health Unit at dusk. The lights are on inside and the sign is visible on the outside.

Ang Youth Clinics ay naglalaan ng drop-in at kompidensyal na konsultasyon sa kalusugan para sa lahat ng mga kabataan lalaki, babae, at 2SLGBTIA+) nang hindi kailangang mag-appointment.

Paano i-access

 • Check eligibility

  • Kabataan hanggang 24-taong-gulang

Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang sarado
 • Monday:   3:00 p.m. to 5:30 p.m.
 • Tuesday:   Sarado
 • Wednesday:   Sarado
 • Thursday:   Sarado
 • Friday:   Sarado
 • Saturday:   Sarado
 • Sunday:   Sarado

Parking & Transportation

Parking available at the site and a bus stop is located close by.

Gibsons Health Unit

Gibsons Health Unit is a community health centre that provides a range of health care services in a single location.

Youth Clinics

Ang Youth Clinics ay naglalaan ng kompidensyal nla konsultasyon sa kalusugan para sa lahat ng mga kabataan sa pamamagitan ng drop-in o appointment. Kami ay dedikado sa mga klinikal na kapaligiran na ligtas sa kultura at na tumatanggap sa sekswalidad at kasarian ng lahat ng mga indibidwal na gumagamit ng mga serbisyong ito.