Rendering of the new Paul Myers Tower at Lions Gate Hospital.

Maraming development projects ang kasalukuyang ginagawa para magtayo ng mga bago at mas mahusay na pasilidad para sa long-term care at para gawing moderno ang ating mga ospital para makapagbigay ito ng mahusay na pangangalaga sa mga pasyente, mga kliyente, at residents nang mas malapit sa tahanan.

Richmond Hospital Redevelopment Project — the Yurkovich Family Pavilion

Ang Richmond Hospital ay dinagdagan ng isang bagong patient care tower na tinatawag na Yurkovich Family Pavilion. Ang bagong nine-floor Tower ay magkakaroon ng expanded emergency department, mas maraming operating rooms, at karagdagang pre-at post-surgical care spaces. Ang tower ay magkakaroon din ng isang intensive care unit, isang fully-equipped medical imaging department na may apat na CT scanners at dalawang MRI, isang botica, at short-stay pediatrics.

Ang proyektong ito ay magdaragdag ng 113 bagong kama sa ospital, para maging 353 ang total na bilang ng mga kama para sa mga pasyente. Ang renovations sa South Tower ay lilikha ng bagong inpatient psychiatry at psychiatric emergency units, at ang Milan Ilich Pavilion ay ire-renovate at magiging lokasyon ng Cancer Care Clinic.

Rendering of the new Yurkovich Family Pavilion at Richmond Hospital.

Richmond Hospital Redevelopment Project — the Yurkovich Family Pavilion

Lions Gate Hospital Redevelopment Project — ang Paul Myers Tower

Ang Paul Myers Tower sa Lions Gate Hospital ay magiging isang six-floor state-of-the-art facility na magiging sentro ng acute care services para sa Coastal Communities. Ang high-tech facility na ito ay magkakaroon ng isang Perioperative Care Unit na may walong malaking kuwarto at 39 stretcher bays, at isang Medical Device Reprocessing department. Ang bawat department at kuwarto ay magkakaroon ng pinakabagong equipment at teknolohiya para maginhawa ang pakiramdam ng pasyente at para suportahan ang kaligtasan ng pasyente at staff. 

Dadagdagan ng bagong Tower ang capacity at magkakaroon na ng 108 inpatient beds at karagdagang outdoor na lugar na may rooftop garden at group exercise area para sa healing at wellness. Magkakaroon din ng dedikadong lugar para sa mga seremonya, maliliit na gathering, at meditation sa Two Sisters Garden.

Rendering of the new Paul Myers Tower at Lions Gate Hospital.

Lions Gate Hospital Redevelopment Project — ang Paul Myers Tower

Nagsisikap na Makakuha ng mga Mas Mabuting Resulta

Bagong programa para bawasan ang paghihintay para sa hip at knee surgery

Tinatanggal ang mga panahon ng paghintay: PUSH days sa Lions Gate Hospital

Humuhusay ang pangangalaga sa pasyente kapag madaling ma-access ang impormasyon sa pasyente