Cơ quan Vancouver Coastal Health (VCH) cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc xuất sắc cho bệnh nhân, khách hàng và cư dân bao gồm các dân tộc First Nations, Métis và Inuit

VCH là trung tâm của British Columbia về canh tân chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu và học tập xuất sắc góp phần vào hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe địa phương, quốc gia và toàn cầu, đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân trong khu vực của chúng tôi và trên toàn tỉnh bang.

Các dịch vụ và cơ sở của chúng tôi nằm trong lãnh thổ truyền thống của CÁC BỘ TỘC Heiltsuk, Kitasoo-Xai'xais, Lil'wat, Musqueam, N'Quatqua, Nuxalk, Samahquam, shíshálh, Skatin, Squamish, Tla'amin, Tsleil-Waututh, Wuikinuxv, và Xa'xtsa.

Khi hầu hết mọi người nghĩ về chăm sóc sức khỏe, điều đầu tiên họ nghĩ đến là bệnh viện. Dù nhiều dịch vụ của chúng tôi được cung cấp tại 13 bệnh viện mà chúng tôi điều hành, chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ bao gồm:

A parent holding a young child while cooking dinner, a young boy is helping stir the pot.

Sức khỏe cộng đồng

Chăm sóc chính

A closeup of a nurse helping an older person with a cane walk down a hallfway

Chăm sóc sức khỏe tại nhà và dưỡng đường dựa vào cộng đồng

Dịch vụ sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện

Chăm sóc bệnh viện

Closeup of a dropper of blue liquid above a row of test tubes

Nghiên cứu

VCH phối hợp với các cơ quan y tế B.C. để bảo đảm tất cả bệnh nhân đều nhận được chăm sóc họ cần, bất kể họ ở đâu, bao gồm chăm sóc ban đầu cho những người đang làm việc hoặc đến thăm viếng khu vực của chúng tôi và chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân sống trên khắp tỉnh bang của chúng ta.

Một nơi tuyệt vời để làm việc

Mục đích của chúng tôi là tập hợp nhân viên hỗ trợ và nhân viên y tế thành một tập thể thống nhất để mang lại trải nghiệm chăm sóc xuất sắc cho tất cả mọi người. Để cung cấp các dịch vụ của mình, chúng tôi có hơn 29,000 nhân viên hỗ trợ và nhân viên y tế, 3,000 tình nguyện viên tích cực và hơn 900 nhà nghiên cứu chủ chốt để tiến hành nghiên cứu khám phá và lâm sàng tại Viện Nghiên cứu VCH.

Your opportunities are endless text on screen
two people hiking in a forest

Bền vững về Năng lượng & môi trường

Bền vững về môi trường liên quan đến mọi người

Chúng tôi tập trung vào sức khỏe hành tinh, biến đổi khí hậu và bảo đảm mọi thành phần trong xã hội và mọi người dân đều có thể tiếp cận các dịch vụ y tế và tận hưởng sức khỏe tốt.

Tính bền vững tại VCH

Thông tin thêm về chúng tôi

Ban lãnh đạo

Tìm hiểu các Viên chức Y tế (Medical Health Officers), Nhóm Điều hành Cấp cao (Senior Executive Team), Hội đồng Quản trị (Board of Directors) và chủ tịch các Ủy ban Cố vấn Y khoa cho Cơ quan Y tế (Health Authority Medical Advisory Committee) tận tâm của VCH.

Trách nhiệm giải trình

Tìm hiểu về công việc chúng tôi làm để giám sát và theo dõi hiệu năng của chúng tôi nhằm bảo đảm các dịch vụ của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của quý vị.

Canh tân

Khám phá các hoạt động mới mà chúng tôi đang tiến hành để cải thiện phẩm chất và an toàn trong việc chăm sóc, hiệu quả hành chính cũng như nâng cao trải nghiệm của nhân viên và bệnh nhân.

Trung tâm Truyền thông

Đọc thông cáo báo chí mới nhất của chúng tôi.