Exterior shot of Sechelt Health Unit on a sunny day.

Phòng khám Thanh thiếu niên cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe bảo mật, không cần hẹn cho tất cả thanh thiếu niên (nam, nữ và 2SLGBTIA+) mà không cần hẹn trước.

How to access

  • Kiểm tra tư cách hội đủ điều kiện

    • Thanh thiếu niên đến 24 tuổi

Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
  • Thứ hai:   Đã đóng
  • Thứ ba:   Đã đóng
  • Thứ tư:   3:00 ch to 5:00 ch
  • Thứ năm:   Đã đóng
  • Thứ sáu:   Đã đóng
  • Thứ bảy:   Đã đóng
  • Chủ nhật:   Đã đóng

Parking & Transportation

​Parking lot available.

Wheelchair accessible through main door.

Bus stop on Inlet Ave outside the front door. 

Sechelt Health Unit

Sechelt Health Unit is a community health centre that provides various health care services in a single location.

Phòng khám Thanh thiếu niên

Phòng khám Thanh thiếu niên cung cấp tư vấn sức khỏe bảo mật cho tất cả thanh thiếu niên thông qua hình thức đến không cần hẹn hoặc đặt lịch hẹn. Chúng tôi cam kết cung cấp môi trường lâm sàng an toàn về mặt văn hóa, tình dục và khẳng định giới tính cho tất cả các cá nhân sử dụng những dịch vụ này.