Chương trình Rối loạn Ăn uống

Tìm dịch vụ này gần quý vị
abstract illustration representing sand

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide prevention hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

BC Wide Indigenous Toll-Free Crisis and Support Line - KUU-US Crisis Support Line: 1-800-588-8717

Harm reduction: Toward the Heart 

Chương trình Rối loạn Ăn uống cung cấp hỗ trợ ngoại trú và tiếp cận các phương pháp điều trị cho thanh thiếu niên và người lớn mắc chứng chán ăn tâm thần, chứng cuồng ăn và các chứng rối loạn ăn uống liên quan.

Những gì sẽ thấy

Các chương trình cung cấp dịch vụ đánh giá và điều trị dựa vào cộng đồng cho thanh thiếu niên, người lớn và các gia đình mắc chứng rối loạn ăn uống. Điều trị có thể bao gồm: 

 • tư vấn cá nhân, nhóm và/hoặc gia đình,
 • giám sát y tế và
 • hỗ trợ dinh dưỡng.

Access this service

A referral is required to access this service. Find more information by choosing a location near you. 

Tìm dịch vụ này gần quý vị

OR
 • Phòng khám sức khỏe tâm thần

  North Shore Youth Eating Disorders Program

  211 West 1st Street North Vancouver
 • Phòng khám sức khỏe tâm thần

  Eating Disorders Program in Vancouver

  2750 East Hastings Street Vancouver
 • Khác

  Richmond Eating Disorders Program

  6100 Bowling Green Road, Unit 200 Richmond