Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide prevention hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

BC Wide Indigenous Toll-Free Crisis and Support Line - KUU-US Crisis Support Line: 1-800-588-8717

Harm reduction: Toward the Heart 

Chương trình Hỗ trợ và Kết nối Lãnh đạo Kiên cường cho Thanh thiếu niên (Youth Leadership and Resiliency Program-SACY LRP) là một chương trình gắn kết và lãnh đạo cho thanh thiếu niên để phục vụ thanh thiếu niên bậc cuối tiểu học và đầu trung học tại Vancouver.

Chương trình này dành cho thanh thiếu niên đang theo học tại các trường nơi chương trình hoạt động, ưu tiên dành cho thanh thiếu niên có thể hưởng lợi từ việc tăng cường kết nối với bạn đồng trang lứa, người lớn, trường học và cộng đồng.

SACY LRP thu hút giới trẻ tham gia vào các nhóm kiên cường hàng tuần, chương trình dựa trên cuộc phiêu lưu hàng tháng và trải nghiệm tình nguyện cộng đồng hàng tháng để hỗ trợ việc đạt được những kết quả này. Tất cả nhân viên LRP đều làm việc theo phong cách nhạy cảm về văn hóa.

Những điều kỳ vọng

LRP hoạt động quanh năm và tập trung vào nhu cầu cũng như mong muốn của những người tham gia chương trình.

Thanh thiếu niên trong chương trình SACY LRP tham gia vào các hoạt động bao gồm

 • các nhóm phát triển tính kiên cường và khả năng lãnh đạo hàng tuần,
 • các hoạt động phiêu lưu hàng tháng và học tập lãnh đạo, và
 • học lãnh đạo để phục vụ cộng đồng hàng tháng.

Tất cả các hoạt động này đều được điều phối bởi đội ngũ nhân viên có kỹ năng lôi cuốn thanh thiếu niên, nhưng các chi tiết đều do thanh thiếu niên trong một nhóm cụ thể điều khiển. Các hoạt động này cung cấp cho người tham gia cơ hội thường xuyên để được người lớn dìu dắt tích cực, tham gia tích cực cùng bạn đồng trang lứa và học hỏi về cảm xúc xã hội.

Liên lạc Connie Wong để tìm hiểu thêm về chương trình LRP tại Connie.Wong@vch.ca hoặc (604) 816-7342.

Cơ hội tình nguyện LRP

Cơ hội tình nguyện mang đến cho thanh thiếu niên tham gia một cơ hội thể hiện năng lực lãnh đạo của mình khi họ đóng góp thời gian và công sức cho một mục đích quan trọng đối với họ và/hoặc cộng đồng của họ.

Dựa trên sở thích của nhóm, nhiều cơ hội tình nguyện khác nhau sẽ được khám phá trong suốt quá trình của chương trình.

Một số cơ hội tình nguyện bao gồm:

 • tham gia vào các khu vườn cộng đồng,
 • làm việc với động vật cứu hộ,
 • tổ chức các sự kiện cộng đồng,
 • chuẩn bị và phân phát quà tặng ngày lễ,
 • đọc cho học sinh tiểu học,
 • tham gia vào các chiến dịch nâng cao nhận thức/làm sạch môi trường và
 • tạo ra một cách mới để cống hiến cho cộng đồng với tư cách là một nhóm.

Nhóm kiên cường hàng tuần của LRP

Những người tham gia gặp gỡ theo nhóm với điều phối viên của họ hàng tuần. Các nhóm hàng tuần này được hình thành dựa trên các ưu tiên của người tham gia, trường học và cộng đồng của họ.

Các nhóm này tập trung vào hoạt động, kỹ năng và chủ đề. Người điều phối cũng sẵn sàng gặp riêng 1:1 từng người tham gia giữa các cuộc họp nhóm, nếu cần thiết.

Các nhóm hoạt động có thể bao gồm:

 • dự án nghệ thuật,
 • nhiếp ảnh,
 • hội thảo,
 • xây dựng đội nhóm,
 • làm mặt nạ, và
 • làm trống.
   

Các nhóm kỹ năng có thể bao gồm:

 • soạn sơ yếu lý lịch,
 • tự chăm sóc,
 • lập kế hoạch sau trung học, và
 • nấu nướng.
   

Các chủ đề có thể bao gồm:

 • thiết lập mục tiêu,
 • rượu và ma túy,
 • sức khỏe tình dục, và
 • mối quan hệ với bạn đồng trang lứa, gia đình và đối tác.

LRP monthly adventure activities

Taking risks is an important part of being an adolescent and being active/outside is an important part of being human!

Adventure activities give youth a chance to:

 • explore their environments,
 • discover and grow their leadership capacity,
 • build personal strengths,
 • try healthy risk-taking, and
 • work on goal-setting within a therapeutic and supportive context.

Activities are planned according to the adventurous desires of the participants and may include:

 • camping,
 • outdoor life skills,
 • hiking,
 • skiing/snowboarding/snow tubing/snowshoeing,
 • kayaking/canoeing/paddle boarding,
 • biking/skateboarding,
 • ropes courses, and
 • rock climbing.

Cựu nhóm viên LRP

LRP mong muốn phát triển cộng đồng của chúng tôi và có một số cơ hội để thanh thiếu niên duy trì kết nối sau thời gian tham gia chương trình. Những cơ hội này bao gồm:

 • dìu dắt thanh thiếu niên LRP mới,
 • sự kiện cựu nhóm viên đặc biệt, và
 • cơ hội giới thiệu làm tình nguyện từ nhân viên LRP.

Nếu bạn là cựu nhóm viên LRP, hãy liên lạc nhân viên LRP tại trường bạn để có tên trong danh sách cựu nhóm viên của chúng tôi hầu biết các sự kiện và cập nhật.