Teal decorative wave.
Portrait of Penny Ballem next to a window. She is wearing a grey sweater and white collared shirt

اثرات این سه سال گذشته برای بیش از 29000 کارمند و کادر پزشکی که به 1.25 میلیون نفر در سراسر استان خدمت می کنند، بمراتب ماندگار تر از برداشتن ماسک برای اغلب ما خواهد بود. بحران مواد مخدر و نیاز به حمایت مداوم از تعداد رو به افزایش افراد مبتلا به چالش های سلامت روان و مصرف مواد مخدر را به این موضوع اضافه کنید، بدون  آنکه از زنگ خطر های هشدار تغییر آب و هوا به شکل آتش سوزی، طوفان های برفی، رودخانه های جوّی و گنبدهای گرمایی حرفی به میان آوریم و با نیروی کاری روبرو هستید که به چالش کشیده شده اما عزمی فوق بشری نشان داده است. بی سابقه و غیر منتظره توصیفی است برای هر دوی رویداد های سال گذشته و رهبری و از خود گذشتگی که در صفوف خود دیده ایم. آنها ما را عبور میدهند، بواقع چنین کاری را انجام میدهند و ما الهام گرفته و سپاسگزار آنها هستیم.

گزارش تأثیر امسال به چندین نکته برجسته از این کار می پردازد که همه آنها از چارچوب استراتژیک گسترده ما پشتیبانی می کنند. ارکان جدید VCH ساختار مستحکمی هستند که بر اساس آن کارهای آینده خود را بنا میکنیم. این ارکان در جهت بهینه سازی دستاوردهای بهداشتی برای جمعیت متنوعی که در VCH به آنان خدمت می کنیم بسیار اهمیت داشته و نمایانگر تعهد استوار ما در موارد زیر هستند:

  • امنیت فرهنگ بومی (امنیت فرهنگ بومی: Indigenous Cultural Safety): - ارائه مراقبت با حفظ امنیت فرهنگی به جمعیت بومی هر روزه و از هر نظر
  • برابری، گوناگونی و شمول: ترویج حس تعلق جاییکه همه ما بتوانیم کلیت وجود خود را به VCH بسپاریم.
  • ضد نژادپرستی (ضد نژادپرستی : Anti-Racism) - ایجاد جامعه ای که در آن رویکردها، شیوه ها و فرایندهایی که افراد را بر مبنای نژاد یا قومیت آنها تحت تأثیر قرار میدهد، از بین می بریم
  • سلامت سیاره ای (سلامت سیاره ای: Planetary Health) - الهام بخشیدن به افراد برای ایجاد، بازسازی، مسئولیت و حفظ اکوسیستم های سلامت

روایت های  این گزارش افراد برجسته ای که در یک زمان استثنایی مشغول به کار هستند را زنده میکند. به طرقی کوچک و در مقیاسی بزرگ، عمدتا به دلیل شرکایمان، ما  قادر به ارائه خدمات کاملا مداوم مراقبت های بهداشتی با کیفیت هستیم. از طرف هیئت مدیره، از حمایت مداوم وزارت بهداشت قدردانی کرده و از همکارانمان در مراقبت های بهداشتی پراویدنس Providence Health Care و سایر سازمان هایی که اهداف مشترکی دارند، تشکر می کنم. این همکاری ها با حسن نیت و سخاوت شکل گرفته اند و ما سپاسگزار هستیم.

وقتی به آنچه پیش رو است فکر می کنم، احساس امیدواری می کنم، زیرا می دانم که مردم و جوامع ما در این کار با هم همراه هستند، و این موضوع همه ما را برآن میدارد تا برای حفظ سلامت و امنیت یکدیگر، بیشتر کوشش کنیم. برای همه ما در هیئت مدیره خدمت به افراد در Vancouver Coastal Health یک افتخار است.