Teal decorative wave.
Portrait of Penny Ballem next to a window. She is wearing a grey sweater and white collared shirt

Đối với hơn 29,000 nhân viên hành chánh và nhân viên y tế phục vụ 1.25 triệu người trên toàn tỉnh bang, tác động của ba năm vừa qua sẽ kéo dài hơn nhiều so với việc tháo bỏ khẩu trang cho hầu hết chúng ta. Thêm vào đó là cuộc khủng hoảng ma túy opioid và nhu cầu cung cấp hỗ trợ liên tục cho số lượng ngày càng tăng những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích, chưa kể đến hồi chuông cảnh báo về biến đổi khí hậu dưới dạng cháy rừng, bão tuyết, sông khí quyển và vòm nhiệt, tức là quý vị hiện có một lực lượng lao động đã kinh qua thử thách nhưng thể hiện một quyết tâm siêu phàm. Chưa từng có và bất ngờ là từ dùng để mô tả cả hai sự kiện trong năm qua, cũng như khả năng lãnh đạo và chủ nghĩa anh hùng mà chúng ta đã thấy trong hàng ngũ của mình. Họ giúp chúng ta vượt qua; họ thực sự hành động, và chúng ta được truyền cảm hứng và biết ơn.

Báo cáo Tác động năm nay bao gồm một số điểm nổi bật của công việc này, tất cả đều hỗ trợ cho khung chiến lược mở rộng của chúng tôi. Các Trụ cột mới của Y tế Duyên hải Vancouver (VCH) là cấu trúc vững chắc mà trên đó chúng tôi đang xây dựng công trình tương lai của chúng ta. Các trụ cột này rất quan trọng để tối ưu hóa kết quả sức khỏe cho nhiều nhóm dân số đa dạng mà chúng tôi phục vụ tại VCH và thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với:

  • An toàn Văn hóa Bản địa: Cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn về mặt văn hóa cho  các Dân tộc Bản địa mỗi ngày về mọi phương diện
  • Công bằng, Đa dạng và Hòa nhập: Thúc đẩy cảm giác thân thuộc, nơi tất cả chúng ta có thể cống hiến hết mình cho VCH
  • Chống phân biệt Chủng tộc: Tạo ra một cộng đồng nơi chúng ta loại bỏ các thái độ, lề lối và quy trình tác động đến người dân dựa trên chủng tộc hoặc sắc tộc của họ
  • Sức khỏe Hành tinh: Truyền cảm hứng cho người dân để họ sáng tạo, phục hồi, quản lý và bảo tồn các hệ sinh thái lành mạnh

Những câu chuyện trong báo cáo này thể hiện sống động những con người phi thường làm việc qua một thời kỳ phi thường. Theo những cách nhỏ và lớn, chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ liên tục các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có phẩm chất, chủ yếu là nhờ vào những quan hệ đối tác của chúng tôi. Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của Bộ Y tế và gửi lời cảm ơn đến các đối tác của chúng tôi tại cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Providence và các tổ chức khác có chung mục tiêu. Sự trân trọng và hào phóng đã xác định những mối quan hệ đối tác này, và chúng tôi rất biết ơn.

Tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng khi nghĩ về tương lai, bởi vì tôi biết mọi người và cộng đồng của chúng ta đang chung vai sát cánh, và điều đó khiến tất cả chúng ta muốn làm điều tốt hơn cho nhau; để giữ cho nhau an toàn và khỏe mạnh. Được phục vụ người dân trong vùng Y tế Duyên hải Vancouver là một đặc ân cho tất cả chúng tôi trong Hội đồng.