Landscape of Bella Coola with mountains in background.

Cơ quan Vancouver Coastal Health cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc xuất sắc cho 1.25 triệu dân

bao gồm cả thổ dân First Nations, Métis và Inuit trong khu vực của chúng ta, nằm trong lãnh thổ truyền thống của các bộ tộc Heiltsuk, Kitasoo-Xai'xais, Lil'wat, Musqueam, N'Quatqua, Nuxalk, Samahquam, shíshálh, Skatin, Squamish, Tla'amin, Tsleil-Waututh, Wuikinuxv và Xa'xtsa.

Headshot of Penny Ballem with styled quotes

Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Đối với hơn 29,000 nhân viên hành chánh và nhân viên y tế phục vụ 1.25 triệu người trên toàn tỉnh bang, tác động của ba năm vừa qua sẽ kéo dài hơn nhiều so với việc tháo bỏ khẩu trang cho hầu hết chúng ta. Thêm vào đó là cuộc khủng hoảng ma túy opioid và nhu cầu cung cấp hỗ trợ liên tục cho số lượng ngày càng tăng những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích, chưa kể đến hồi chuông cảnh báo về biến đổi khí hậu dưới dạng cháy rừng, bão tuyết, sông khí quyển và vòm nhiệt, tức là quý vị hiện có một lực lượng lao động đã kinh qua thử thách nhưng thể hiện một quyết tâm siêu phàm. Chưa từng có và bất ngờ là từ dùng để mô tả cả hai sự kiện trong năm qua, cũng như khả năng lãnh đạo và chủ nghĩa anh hùng mà chúng ta đã thấy trong hàng ngũ của mình. Họ giúp chúng ta vượt qua; họ thực sự hành động, và chúng ta được truyền cảm hứng và biết ơn.

Thông điệp từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Những câu chuyện trong báo cáo này thể hiện sống động những con người phi thường làm việc qua một thời kỳ phi thường.

Headshot of vivian eliopoulos

Thông điệp chào mừng từ Vivian Eliopoulos, Chủ tịch & Giám đốc điều hành VCH

Thông điệp chào mừng từ Vivian Eliopoulos

Khám phá những câu chuyện trong Báo cáo Tác động 2022/2023 của cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver (VCH)

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Phúc trình này được phân loại theo bốn Trụ cột VCH của chúng tôi: An toàn Văn hóa Bản địa, Công bằng, Đa dạng và Hòa nhập, Chống phân biệt Chủng tộc và Sức khỏe Hành tinh, cũng như các giá trị của chúng tôi trong việc Chúng tôi Chăm sóc cho Mọi người, Chúng tôi Luôn luôn Học hỏi và Chúng tôi Phấn đấu cho Kết quả Tốt hơn.

  • Mở rộng dịch vụ về rối loạn tâm thần để sớm giúp giới trẻ

   Đọc thêm
  • Tạo ra tác động qua các chiến dịch tiêm chủng của VCH

   Đọc thêm
  • Nhà ở mới có hỗ trợ tại Cambie Gardens

   Đọc thêm
  • Mở rộng các dược phẩm thay thế để giải quyết cuộc khủng hoảng ngộ độc ma túy bất hợp pháp

   Đọc thêm
  • Cùng nhau làm việc để cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn về văn hóa

   Đọc thêm
  • Cha mẹ của những bệnh nhân nhỏ nhất tại Bệnh viện Richmond có kết nối mới với con thơ của họ

   Đọc thêm
  • Dịch vụ ngôn ngữ giảm rào cản cho bệnh nhân

   Đọc thêm
  • Cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân Bản địa ở mọi bước trong hành trình chăm sóc sức khỏe của họ

   Đọc thêm
  • Tiếng nói của quý vị có giá trị: Cơ hội để tham gia vào chăm sóc sức khỏe

   Đọc thêm
  • Môi trường Lành mạnh và biến đổi khí hậu

   Đọc thêm
  • Tạo ra một cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver (VCH) bền vững về môi trường và vững chãi trước khí hậu

   Đọc thêm
  • Chuyển hóa các bệnh viện của chúng tôi để cải thiện việc chăm sóc gần nhà hơn

   Đọc thêm
  • Chương trình mới giảm thời gian chờ đợi phẫu thuật hông và đầu gối

   Đọc thêm
  • Giảm thời gian chờ đợi xuống bằng không: Ngày THÚC ĐẨY tại Bệnh viện Lions Gate

   Đọc thêm
  • Tiếp cận trơn tru với thông tin bệnh nhân cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân

   Đọc thêm
  • Quản lý an toàn máu hiến tặng tại Bệnh viện Đa khoa Vancouver

   Đọc thêm
  • Tìm giải pháp cho tác động môi trường của ngành y tế

   Đọc thêm

Cột trụ của VCH

Là một phần trong cam kết của chúng tôi để cung cấp một trải nghiệm chăm sóc xuất sắc cho mọi người, chúng tôi liên tục tìm cách để cải thiện các chương trình và dịch vụ của mình nhằm bảo đảm chúng an toàn về văn hóa, tôn trọng và phù hợp, và thúc đẩy công bằng về sức khỏe. Với tâm niệm này, và được hướng dẫn bởi các giá trị cốt lõi của chúng tôi gồm Chúng tôi Chăm sóc cho Mọi người, Chúng tôi Luôn luôn Học hỏi và Chúng tôi Phấn đấu cho Kết quả Tốt hơn, chúng tôi đã đưa ra bốn Trụ cột của VCH. Các trụ cột của chúng tôi hướng dẫn chúng tôi trong việc duy trì cam kết của mình để cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn, có phẩm chất.

  • Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc an toàn về văn hóa

   Đọc thêm
  • Tự nhận dạng và khảo sát kinh nghiệm nơi làm việc

   Đọc thêm
  • Xây dựng một tổ chức chống phân biệt chủng tộc

   Đọc thêm
  • Tích hợp tính bền vững trong chăm sóc sức khỏe

   Đọc thêm

Quỹ tài trợ

Tạo ra tác động lâu dài bằng cách đóng góp vào công việc thiết yếu của VCH thông qua khoản quyên góp cho một quỹ tài trợ bệnh viện. Các khoản quyên góp giúp chi trả cho các thiết bị chuyên dụng, hỗ trợ nghiên cứu y khoa và cải thiện chăm sóc bệnh nhân. Mỗi khoản quyên góp tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của bệnh nhân, gia đình họ và trong các cộng đồng của chúng ta.

Để tìm hiểu thêm về cách thức các quỹ tài trợ bệnh viện đang chuyển đổi ngành chăm sóc sức khỏe, hãy truy cập vch.ca/donate