VCH's Transfusion Medicine team.

Đạt được danh hiệu Sử dụng Máu Khôn ngoan xác nhận công việc của nhóm Y học Truyền máu tại VGH. Họ đã cống hiến năm năm qua để cập nhật chương trình truyền máu hồng cầu của họ hầu tăng cường an toàn cho bệnh nhân trong khi quản lý một cách có trách nhiệm nguồn cung cấp máu được hiến tặng, một nguồn tài nguyên quý giá có nhu cầu lớn.

Là một phần của quy trình mang danh hiệu Sử dụng Máu Khôn ngoan, nhóm Y học Truyền máu đã đo lường hiệu quả của sáng kiến này so với các tiêu chuẩn quốc gia. Kết quả cho thấy chương trình truyền hồng huyết cầu của VGH đáp ứng và thường vượt quá các tiêu chuẩn này.

VCH's Transfusion Medicine team.

“Danh hiệu chỉ định này xác nhận hiệu quả của các sáng kiến cải thiện phẩm chất truyền máu mà chúng tôi đã thiết kế và thực hiện. Nó mang lại cho chúng tôi sự tự tin rằng với tư cách là một bệnh viện, chúng tôi cam kết thực hành truyền máu phù hợp và có trách nhiệm.”

– Tiến sĩ Krista Marcon, Chuyên gia Bệnh lý Huyết Học và Bác sĩ Cổ võ Sử dụng Máu Khôn ngoan tại VGH.

Thành công của chương trình là kết quả của nỗ lực toàn đội: nhân viên chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế đã đóng một vai trò quan trọng bằng cách áp dụng các quy trình làm việc và lề lối thực hành cập nhật. Danh hiệu Sử dụng Máu Khôn ngoan của VGH tượng trưng cho một sự cống hiến kết hợp giữa an toàn cho bệnh nhân và việc sử dụng truyền hồng huyết cầu thích hợp.

Mô hình chương trình truyền hồng huyết cầu của VGH hiện đang được mở rộng sang các bệnh viện VCH khác.

Đọc thêm về cách chúng tôi phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn

Tìm giải pháp cho tác động môi trường của ngành y tế

Tạo ra một cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver (VCH) bền vững về môi trường và vững chãi trước khí hậu

Chuyển hóa các bệnh viện của chúng tôi để cải thiện việc chăm sóc gần nhà hơn