a drone photo from the sky of a winding river in a thick forest

Chúng tôi cam kết giảm tác động của mình đối với môi trường và khôi phục sức khỏe cho hệ thống y tế và hành tinh của chúng ta.

Công việc tương lai của chúng tôi có mục đích và phù hợp với Thư Uỷ nhiệm của Bộ Y tế B.C. và Lộ trình CleanBC 2030. Công việc này sẽ đòi hỏi nỗ lực tập thể của toàn thể đội ngũ của chúng tôi, đồng thời làm việc với các đối tác để xác định các giải pháp có ý nghĩa và ý tưởng sáng tạo hầu giúp chúng tôi hướng tới sự bền vững về môi trường và thích ứng với khí hậu.

Công việc ưu tiên của chúng tôi sẽ tập trung vào việc thúc đẩy tính bền vững trong các lĩnh vực sau:

 • Biến đổi khí hậu: Hướng tới một hệ thống y tế thích ứng với khí hậu thông qua thiết kế và vận hành cơ sở có mục đích và bền vững.
 • Năng lượng và carbon: Giảm lượng khí thải carbon của chúng ta bằng cách tăng hiệu quả năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
 • Thực phẩm: Phát triển các lựa chọn dịch vụ thực phẩm dựa trên thực vật, địa phương, phù hợp với văn hóa và công bằng để thúc đẩy việc dùng thực phẩm như thuốc.
 • Vật liệu: Chọn vật liệu và sản phẩm bền vững để góp phần vào sức khỏe con người và môi trường, đồng thời tránh lãng phí và các hóa chất không cần thiết.
 • Nước: Giảm thiểu mức tiêu thụ nước để giảm nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên và tác động đến môi trường sống của chúng ta.
 • Giao thông vận tải: Tăng khả năng tiếp cận và sử dụng các phương tiện giao thông thay thế để giảm tác động tiêu cực đến môi trường và mang lại lợi ích cho sức khỏe và an sinh của con người.

Điểm nổi bật năm 2022:

 • Đưa rủi ro khí hậu và khả năng thích ứng vào các dự án vốn lớn bao gồm Dự án Tái phát triển Bệnh viện Richmond.
 • Thiết kế việc Tân trang Phòng mổ Bệnh viện Đa khoa Vancouver (Vancouver General Hospital, VGH) để cho phép chúng tôi giảm lượng khí thải 1,411 tấn CO2e.
 • Tham gia vào Nhóm Nourish Anchor để tăng cơ hội cung cấp thực phẩm bền vững cho nhân viên và cho các khay thức ăn của bệnh nhân nội trú, bao gồm các lựa chọn thực phẩm truyền thống.
 • Tăng việc giảm chất thải trong môi trường chăm sóc không cấp tính (dưỡng đường dài hạn) từ 36% lên 42%.
 • Giảm tổng lượng phát sinh chất thải trong môi trường chăm sóc cấp tính (bệnh viện) từ 11.7 kg/m2 xuống còn 10.3 kg/m2.

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi giảm việc tác động đến môi trường của mình tại GreenCare.

Đọc thêm về cách chúng tôi phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn

Tạo ra một cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver (VCH) bền vững về môi trường và vững chãi trước khí hậu

Chuyển hóa các bệnh viện của chúng tôi để cải thiện việc chăm sóc gần nhà hơn

Chương trình mới giảm thời gian chờ đợi phẫu thuật hông và đầu gối