Group of people standing next to qathet General Hospital sign.

Năm nay, chúng tôi đưa ra một sáng kiến yêu cầu tất cả các bệnh nhân được chăm sóc cấp tính hoặc dịch vụ nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Vancouver và 50 phòng khám ưu tiên để xem họ có muốn tự nhận diện là người bản địa trong quy trình ghi danh hay không. Bằng cách sử dụng hệ thống hồ sơ bệnh nhân kỹ thuật số CST Cerner mới của chúng tôi, giờ đây chúng tôi có thể dễ dàng theo dõi việc tự nhận dạng, một quy trình kín đáo, tự nguyện và bao gồm mọi người. Giờ đây với thông tin này được đưa vào hồ sơ của bệnh nhân, các nhóm phục vụ của chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ an toàn về văn hóa tốt hơn như một phần trong kế hoạch chăm sóc cá nhân của họ.

Việc bổ sung việc tự nhận dạng Bản địa vào hồ sơ bệnh nhân, cùng với việc huấn luyện nhân viên về an toàn văn hóa, đã nâng cao nhận thức về nhu cầu sức khỏe của Người bản địa.

  Kết quả là, các giới thiệu đến nhóm Trải nghiệm Bệnh nhân Bản địa của chúng tôi đã tăng lên hơn gấp đôi trong vài tháng cuối năm 2022 và chúng tôi đã chứng kiến việc gia tăng số lượng giới thiệu đến các Trưởng lão để được hỗ trợ văn hóa.

  Chúng tôi tiếp tục mở rộng nhóm Trải nghiệm Bệnh nhân Bản địa của mình, với dữ liệu ban đầu cho thấy công việc của họ đã dẫn đến việc giảm bớt số lượng khiếu nại.

  • Đã tuyển dụng thêm Nhân viên Điều hướng Bệnh nhân Bản địa (Indigenous Patient Navigators, IPNs) và đặt ra một vị trí toàn thời gian cho một điều phối viên Trưởng lão Nội trú.
  • Các IPN đã hỗ trợ bệnh nhân tại các bệnh viện đô thị được một thời gian và chúng tôi đã mở rộng các dịch vụ đến Bella Bella, Bella Coola, Sechelt/Shíshálh và khu vực qathet.
  • Các IPN làm việc tại những khu vực đô thị đã nới rộng thời gian làm việc của họ và hiện có mặt bảy ngày một tuần.
  • Các IPN bổ sung vào nỗ lực của hai Liên lạc viên Phẩm chất Bệnh nhân Bản địa đã gia nhập VCH vào năm 2021 để giúp giải quyết các khiếu nại của bệnh nhân bản địa một cách an toàn về văn hóa, công bằng và phục hồi.

    Đọc thêm về các trụ cột của chúng tôi

    Tự nhận dạng và khảo sát kinh nghiệm nơi làm việc

    Xây dựng một tổ chức chống phân biệt chủng tộc

    Tích hợp tính bền vững trong chăm sóc sức khỏe