Group of people standing next to qathet General Hospital sign.

امسال، ما ابتکاری را آغاز کردیم که از همه بیمارانی که تحت مراقبتهای حاد یا بستری در بیمارستان عمومی ونکوور Vancouver General Hospital (VGH) و 50 کلینیک اولویت دار دیگر قرار میگیرند، در صورت تمایل در طی مراحل ثبت نام خود را به عنوان افراد بومی شناسایی نمایند. با استفاده از سیستم جدید ثبت دیجیتالی بیمار CST Cerner ، اکنون می‌توانیم به راحتی مشخصات خود را ردیابی کنیم که این فرایند محرمانه، داوطلبانه و فراگیر است. با این اطلاعات که اکنون در پرونده هر بیمار گنجانده شده است، تیم های ما بهتر می توانند مراقبت با حفظ امنیت فرهنگی را به عنوان بخشی از برنامه مراقبت فردی خود ارائه دهند.

افزودن هویت بومی به پرونده بیمار، همراه با آموزش ایمنی فرهنگی کارکنان، آگاهی در مورد نیازهای بهداشتی بومی را افزایش داده است.

در نتیجه، مراجعات به تیم تجربه بیماران بومی( Indigenous Patient Experience team ) ما در چند ماه آخر سال 2022 بیش از دو برابر شد و ما شاهد افزایش ارجاعات به بزرگان قوم (Elders) برای حمایت فرهنگی بوده ایم.

با داده های اولیه که نشان می دهد کار آنها در حال حاضر منجر به کاهش تعداد شکایات شده است، ما به گسترش تیم تجربه بیماران بومی خود ادامه می دهیم .

  • استخدام اضافی هدایت کنندگان بیماربومی ( Indigenous Patient Navigators ,IPNs) و معرفی یک موقعیت کاری تمام وقت برای یک بزرگ قوم در هماهنگ کننده محل سکونت.
  • هدایت کنندگان بیماربومی مدتی است که به بیماران در بیمارستان های شهری کمک می کنند و ما اکنون خدمات خود را به Bella Bella، Bella Coola، Sechelt/shíshálh و منطقه qathet گسترش داده ایم.
  • هدایت کنندگان بیماربومی که در مناطق شهری کار می کنند، ساعات کار خود را افزایش داده و هفت روز هفته در دسترس هستند.
  • هدایت کنندگان بیماربومی، به کوشش های دونفر رابطین کیفی بیماربومی ( Indigenous Patient Quality Liaisons ) که در سال 2021 به VCH پیوستند، کمک می کنند تا به شکایات بیماران بومی به روشی که ازنظرفرهنگی ایمن بوده، منصف و احیا کننده باشد، رسیدگی شود.

 

ارکان VCH

نظرسنجی خود هویت یابی و بررسی تجربه محل کار

ایجاد یک سازمان ضد نژادپرستی

تلفیق پایداری و مراقبت های بهداشتی