Group of people standing next to each other.

Nhóm Tham gia Cộng đồng của VCH làm việc trên toàn khu vực y tế và tất cả các lĩnh vực chăm sóc của chúng tôi, hỗ trợ và tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa VCH và các cộng đồng của chúng ta. Sự kết nối mạnh mẽ với những tiếng nói trong cộng đồng giúp cải thiện các chương trình, dự án và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, đồng thời phản ánh nhu cầu độc đáo của các cộng đồng địa phương.  

Năm 2022, chúng tôi đã mời gọi các cộng đồng tham gia vào nhiều chương trình và dịch vụ bao gồm:

  • Kết nối với bệnh nhân và gia đình họ để xem xét nhiệm vụ của chương trình Sử dụng Chất gây nghiện và Sức khỏe Tâm thần Cấp ba.
  • Hợp tác với cư dân Trung tâm George Pearson và các đối tác cộng đồng để xác định một cái tên mới, phù hợp về văn hóa.
  • Mời các cố vấn bệnh nhân góp ý cho các dự án tái phát triển tại Bệnh viện Richmond và Bệnh viện Lions Gate.
  • Góp ý về việc thiết kế lại trang web của chúng tôi, vch.ca, dẫn đến việc gia tăng khả năng tiếp cận, đại diện Bản địa, cũng như làm cho trang web dễ tìm và nội dung dễ hiểu hơn.
  • Làm việc với các cộng đồng Bản địa để tìm kiếm góp ý cho một số dự án nghệ thuật, giúp truyền tải nghệ thuật và văn hóa Bản địa vào các cơ sở chăm sóc của chúng tôi.

 

Group of people standing next to each other.

Tổng cộng, các thành viên cộng đồng đã hỗ trợ 45 dự án chăm sóc sức khỏe và chúng tôi đã nhận được góp ý từ hơn 2,000 cá nhân thông qua các cuộc khảo sát kỹ thuật số, phỏng vấn, nhóm thảo luận tập trung và tuyển dụng tư vấn.

VCH đã nhận được hai giải thưởng quốc tế về các hoạt động thông tin về dịch vụ dịch thuật và phiên dịch.

Công việc này dẫn đến việc chuẩn hóa lề lối dịch thuật tại VCH khi cung cấp thông tin sức khỏe cho các cộng đồng VCH với khả năng thông thạo Anh ngữ hạn chế.

VCH IAP2 CORE VALUES AWARDS

Quan tâm đến việc tham gia?

Learn more about community engagement opportunities. 

engage.vch.ca

Đọc thêm về cách chúng tôi luôn học hỏi

Môi trường Lành mạnh và biến đổi khí hậu

Cha mẹ của những bệnh nhân nhỏ nhất tại Bệnh viện Richmond có kết nối mới với con thơ của họ

Dịch vụ ngôn ngữ giảm rào cản cho bệnh nhân