Forest fire, helicopter responding.

Năm 2022, một nhóm Y tế Công cộng mới được thành lập để tập trung đặc biệt vào các yếu tố quyết định về thể chất và môi trường của sức khỏe. Nhóm Môi trường Lành mạnh và Biến đổi Khí hậu (Healthy Environments and Climate Change, HECC) của chúng tôi làm việc để cải thiện kết quả sức khỏe liên quan đến các yếu tố như biến đổi khí hậu, tiếng ồn và ô nhiễm không khí, thiết kế cộng đồng và nhiều hơn nữa, thông qua nghiên cứu, đóng góp và duyệt xét chính sách và giáo dục.

Bao gồm một Viên chức Y tế, lãnh đạo biến đổi khí hậu và sức khỏe, các nhà khoa học sức khỏe môi trường, các nhà hoạch định, Viên chức Sức khỏe Môi trường và những người khác, nhóm này làm việc chặt chẽ với các đối tác khu vực, thành phố và phi chính phủ về kế hoạch, dự án và đề xuất chính sách, kết hợp các tầm nhìn về những yếu tố quyết định môi trường của sức khỏe và công bằng.

Một trọng tâm chính là hỗ trợ việc thực hiện các khuyến nghị từ dự án HealthADAPT, một dự án ba năm do Health Canada tài trợ nhằm thúc đẩy việc thích ứng với biến đổi khí hậu tập trung vào sức khỏe trong khu vực của chúng tôi.

  Adapting to our changing climate

  Năm 2022, nhóm HECC:

  • Hợp tác với Thành phố Vancouver và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC (BCCDC) để tiến hành khảo sát nhiệt độ trong nhà trong các đợt nóng.

  • Làm việc với Thành phố Vancouver để thực hiện các khuyến nghị mới về điều hòa không khí, lọc không khí và giảm lượng khí thải carbon cho các tòa nhà dân cư mới cỡ trung bình-lớn.

  • Tạo Khung Hỗ trợ Nhắc nhở về Nhiệt cho các tổ chức phi chính phủ NGO để hướng dẫn lập kế hoạch nhắc nhở những người dễ bị tổn thương bởi nhiệt độ cực cao.

  • Hỗ trợ VCH trong việc lập kế hoạch sẵn sàng theo mùa cho các sự kiện nhiệt, khói và thời tiết trong tương lai.

  • Dẫn đầu hoặc hợp tác trong các dự án giám sát phẩm chất không khí trong toàn khu vực của chúng tôi.

  • Đóng góp cho:

   • Kế hoạch giao thông khu vực Transport 2050 của TransLink
   • Chiến lược Tăng trưởng Khu vực của Metro Vancouver (2050)
   • Kế hoạch Không khí Sạch của Metro Vancouver
   • Dự án Khí hậu 2050 của Metro Vancouver
  • Đóng góp ý kiến cho:

   • Kế hoạch Hành động Khẩn cấp về Khí hậu của Thành phố Vancouver
   • Chương trình Đậu xe Khẩn cấp vì Khí hậu của Thành phố Vancouver
   • Đề xuất mở rộng Quy định về Phát thải Động cơ Diesel Ngoài Đường phố cho Metro Vancouver
  • Đóng góp phản hồi cho:
   • Chiến lược Chuẩn bị và Thích ứng Khí hậu của tỉnh bang
   • Chiến lược Không khí Sạch Bến cảng vùng Tây Bắc

  Đọc thêm về cách chúng tôi luôn học hỏi

  Cha mẹ của những bệnh nhân nhỏ nhất tại Bệnh viện Richmond có kết nối mới với con thơ của họ

  Dịch vụ ngôn ngữ giảm rào cản cho bệnh nhân

  Cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân Bản địa ở mọi bước trong hành trình chăm sóc sức khỏe của họ