Three people standing on a blanket.

Mỗi lần tiếp xúc, từ cú nhấp chuột đầu tiên trên mạng đến việc chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở, đều góp phần tạo nên trải nghiệm của bệnh nhân Bản địa (Indigenous), trong đó năng lực giao tiếp và văn hóa của nhân viên đóng vai trò thiết yếu.

Nhóm An toàn Văn hóa Bản địa (Indigenous Cultural Safety, ICS) tiếp tục giảng dạy chương trình giáo dục ICS Hummingbird, cung cấp chương trình này cho nhân viên văn phòng, nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu của chúng tôi. Chương trình Hummingbird là cấp độ đầu tiên trong bốn cấp độ của chương trình giảng dạy ICS, bao gồm bốn giờ học trực tuyến và sáu giờ đào tạo trực tiếp chuyên sâu. Năm ngoái, nhóm ICS và nhóm Nghiên cứu Sức khỏe Bản địa (Indigenous Health Research) đã hợp tác chặt chẽ với Khoa Cấp cứu VGH để đánh giá việc triển khai và kết quả của chương trình Hummingbird, được cung cấp cho phần lớn y tá, nhân viên đăng ký và các chuyên gia y tế liên kết. Kết quả sơ bộ cho thấy sự cải thiện về hiểu biết, thái độ và hành vi của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của chúng tôi.

Vào năm 2022, chúng tôi đã mở rộng khả năng truy cập vào mô-đun tự học trực tuyến của chương trình Hummingbird, dẫn đến hơn 5,000 nhân viên VCH đã hoàn tất khóa đào tạo này và con số này tiếp tục tăng. Thông qua đào tạo ICS, chúng tôi tin rằng chúng tôi đang nâng cao năng lực văn hóa của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc của chúng tôi và cho phép chúng tôi cải thiện việc chăm sóc và kết quả cho bệnh nhân và gia đình người Bản địa (Indigenous).

"Chúng tôi cam kết cung cấp cơ hội tìm hiểu về quá trình thuộc địa hóa và những tác động đối với sức khỏe và thể chất của người dân Bản địa (Indigenous)." - Brittany Bingham, Giám đốc Nghiên cứu, Cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver

Chúng tôi đang điều chỉnh ngôn ngữ của mình để hòa nhập và tôn trọng hơn đối với bệnh nhân Bản địa (Indigenous) cũng như văn hóa của họ. Điều này bao gồm việc thay thế thuật ngữ "Thổ dân"(Indigenous) bằng "Bản địa" (Indigenous) để phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu về thuật ngữ và Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về Các Quyền của Người Bản địa. Cải thiện an toàn văn hóa Bản địa không chỉ giới hạn trong các dịch vụ. Để ghi nhận và tôn vinh từ ngữ quan trọng, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Bộ tộc Tla'amin để đổi tên Bệnh viện Đa khoa Powell River trước đây. Bộ tộc Tla'amin đã hào phóng tặng cho VCH cái tên qathet, có nghĩa là "cùng nhau làm việc". Vào ngày 25 tháng Bảy, 2022, Bệnh viện Đa khoa qathet đã được khánh thành.

Đọc thêm về cách chúng tôi luôn học hỏi

Tiếng nói của quý vị có giá trị: Cơ hội để tham gia vào chăm sóc sức khỏe

Môi trường Lành mạnh và biến đổi khí hậu

Cha mẹ của những bệnh nhân nhỏ nhất tại Bệnh viện Richmond có kết nối mới với con thơ của họ