Group of people standing next to each other.

تیم مشارکت اجتماعی VCH در سرتاسر منطقه بهداشتی ما و در تمام زمینههای مراقبت فعالیت داشته و گفتگو بین VCH و جوامع ما را پشتیبانی و تسهیل میکند. ارتباط قوی با صدای جامعه به بهبود برنامه ها، پروژه ها و حمایت های مراقبت های بهداشتی درمانی ما کمک کرده و نیازهای منحصر به فرد جوامع محلی را منعکس می کند.

در سال 2022، در برنامه ها و خدمات متعددی با جوامع مشارکت نمودیم از جمله:

  • ارتباط با بیماران و خانواده های آنها برای بررسی حکم برنامه بهداشت روان و سو استفاده از مواد مخدر Tertiary.
  • همکاری با ساکنان مرکز George Pearson و شرکای جامعه برای شناسایی یک نام جدید که از نظر فرهنگی مناسب باشد.
  • دعوت از مشاوران بیمار برای ارائه نظرات در خصوص پروژه های توسعه مجدد در بیمارستان ریچموند ( Richmond Hospital ) و بیمارستان Lions Gate ( Lions Gate Hospital )
  • ارائه نظرات در طراحی مجدد وب سایت ما vch.ca که به افزایش دسترسی، نمایانگری بومیان و همچنین یافتن و درک آسانتر محتوا انجامید. 
  • همکاری با جوامع بومی برای دریافت نظرات در مورد چندین پروژه هنری، کمک به جایگیری فرهنگ وهنر بومی در امکانات مراقبتی ما.
Group of people standing next to each other.

در مجموع، اعضای جامعه از 45 پروژه مراقبت های بهداشتی حمایت کردند و ما نظرات بیش از 2000 نفر را از طریق نظرسنجی های دیجیتالی، مصاحبه ها، گروه های متمرکز و نیروهای مشاور دریافت کردیم.

VCH دو جایزه بین المللی را برای فعالیت های مربوط به خدمات ترجمه کتبی وشفاهی( engagements informing translation and interpretation services ) دریافت کرد.

این کار منجر به استاندارد سازی شیوه های ترجمه در VCH هنگام ارائه اطلاعات بهداشتی به جوامع VCH با تسلط محدود به زبان انگلیسی شد.

VCH IAP2 CORE VALUES AWARDS

علاقمند به مشارکت هستید؟

در مورد فرصت های مشارکت در جامعه در Engage.vch.ca بیشتر بیاموزید.

engage.vch.ca

همیشه در حال یادگیری

محیط های سالم و تغییرات آب و هوایی

والدین خردسالترین بیماران بیمارستان ریچموند ارتباطات جدیدی با نوزادان خود پیدا می کنند

خدمات زبان موانع را برای بیماران کاهش می دهد