Webcam on baby.

برای ارتباط بهتر خانواده ها با نوزادان نارس خود، بیمارستان ریچموند از راه اندازی اولین ابتکار در نوع خود در بریتیش کلمبیا خبر داد. اکنون والدین می توانند بر نوزاد نارس خود در ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته از طریق یک دوربین پخش زنده خصوصی و ایمن نظارت داشته و به طور مجازی آنها را ببینند. بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان برای اولین بار دوربینها را به عنوان بخشی از یک پروژه آزمایشی در ژوئن ۲۰۲۲ در کنار تخت نوزادان نصب کرد.

از زمان شروع این پروژه آزمایشی، بخش مراقبت های ویژه نوزادان تقریباً بیش از ۴۰ نوزاد و خانواده هایشان را با هم مرتبط کرده و این یعنی تسهیل بیش از ۲۵۰۰ بازدید منحصر به فرد از سرتاسر جهان از جمله کلمبیا، فیلیپین و ایرلند میباشد. در یک نظرسنجی از خانواده‌هایی که از این فناوری استفاده میکردند، ۱۰۰ درصد شرکت کنندگان اظهار داشتند که این فناوری سطح نگرانی آنها را کاهش داده و به آنها کمک میکند تا با نوزادشان پیوند برقرار کنند.

Webcam on baby.

از زمان شروع این پروژه آزمایشی، بخش مراقبت های ویژه نوزادان تقریباً بیش از ۴۰ نوزاد و خانواده هایشان را با هم مرتبط کرده و این یعنی تسهیل بیش از ۲۵۰۰ بازدید منحصر به فرد از سرتاسر جهان از جمله کلمبیا، فیلیپین و ایرلند میباشد.

به دلیل بازخورد مثبت خانوادهها، سیستم دوربین ایمن به عنوان وسایل نصب شده به طور دائم در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان باقی خواهد ماند.

از آنجایی که میانگین طول مدت اقامت دربخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان ریچموند دو هفته است، بسیاری از خانواده هایی که نمی توانند به طور مداوم با نوزاد خود بمانند، این گزینه را بعنوان جایگزین برای ارتباط دراختیار دارند.

Jill Schulmeister، مدیر برنامه زنان و کودکان در بیمارستان ریچموند که در مورد این ابتکار صحبت میکرد، گفت: «هیچ پدر و مادری انتظار ندارد که بدون نوزاد خود بیمارستان را ترک کند و متأسفانه، این واقعیت در مورد افرادی اتفاق می افتد که نوزادی دارند که پس از تولد به مراقبت های تخصصی نیاز دارد. با دیدن عوارض عاطفی این جدایی بر والدین، تیم بخش مراقبت های ویژه نوزادان می خواست راهی برای برقراری ارتباط خانواده ها و نوزادان پیدا کند، حتی اگر از نظر جسمی با هم نباشند.”

Parent on their phone watching webcam of baby.

“به عنوان والدین، به خانواده ما آرامش و اطمینان قابل توجهی داد که بتوانیم حال نوزادانمان را در حالی که کنار تخت آنها نبودیم زیر نظر داشته باشیم. من خیلی سپاسگزارم که این گزینه در دسترس ما بود و گزینه ای برای خانواده های دیگر با نوزادان نارس خواهد بود. "- Preethi Krishan، والدین نوزادان دوقلو که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان ریچموند مراقبت می شدند.

همیشه در حال یادگیری

خدمات زبان موانع را برای بیماران کاهش می دهد

بهبود تجربیات بیماران بومی در هر مرحله از مسیر مراقبت های بهداشتی ایشان

نظرات شما مهم است: فرصت هایی برای مشارکت در مراقبت های بهداشتی درمانی