Bệnh viện Lions Gate đang phải đối phó với một số yêu cầu tiêm chích giảm đau bị tồn lại đã lâu trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Bệnh viện Lions Gate đang phải đối phó với một số yêu cầu tiêm chích giảm đau bị tồn lại đã lâu trước khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.

Sherry đã lập ra một hệ thống cho việc chuẩn bị tiêm chích và lưu lượng bệnh nhân và đề xuất cho các nhân viên và bác sĩ trong khoa Chẩn đoán Hình ảnh. Nhóm này quyết định dành ra một ngày mỗi tuần làm thí điểm, chú trọng vào những bệnh nhân có vấn đề kiểm soát cơn đau đơn phương ở các chi trên và dưới. Sherry quyết định gọi đây là một ngày 'THÚC ĐẨY' (PUSH) vì họ đang thúc đẩy để có thêm nhiều bệnh nhân được điều trị an toàn và hiệu quả.

Thông thường, nhóm sẽ gặp 11 đến 16 bệnh nhân mỗi ngày; trong ngày THÚC ĐẨY đầu tiên vào ngày 16 tháng Chín, 2021, họ đã điều trị cho 38 bệnh nhân.

Vào thời điểm ngày THÚC ĐẨY đã hoạt động được ba tháng, nhóm này đã điều trị lên đến 72 bệnh nhân mỗi ngày THÚC ĐẨY.

Bằng cách sử dụng thời gian sắp xếp công việc mỗi sáng, giao việc cụ thể cho mỗi người, và một kế hoạch rõ ràng, nhóm đã có thể khám cho nhiều hơn gấp ba số bệnh nhân thường lệ.

Mục tiêu của ngày THÚC ĐẨY là giảm danh sách chờ đợi từ hơn một năm xuống còn hai tháng, và nhóm tự hào chia sẻ rằng họ đã có thể loại bỏ danh sách chờ đợi bằng cách điều trị cho khoảng 20 bệnh nhân trong mỗi ngày THÚC ĐẨY.

Đọc thêm về cách chúng tôi phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn

Tiếp cận trơn tru với thông tin bệnh nhân cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân

Impact Quản lý an toàn máu hiến tặng tại Bệnh viện Đa khoa Vancouver2

Tìm giải pháp cho tác động môi trường của ngành y tế