بیمارستان Lions Gate با متراکم شدن درخواستهای تزریقهای مدیریت درد روبرو بود که حتی قبل از شروع همهگیری کووید-19 وجود داشت. او در حین مشاهده تیم و پزشکانی که درمان را ارائه میکردند، متوجه شد که با شناسایی بیماران خاص با نیازهای ساده به طور همزمان، میتوان این فرآیند را تا حد زیادی ساده کرد.

Sherry سیستمی را برای آماده سازی تزریق و جریان گردش بیمار بوجود آورد و آن را به کارکنان و پزشکان تصویربرداری پزشکی پیشنهاد کرد. این تیم تصمیم گرفت یک روز در هفته را به عنوان طرح آزمایشی تعیین کرده و بر بیمارانی تمرکز کند که مشکلات مدیریت درد در یک طرف اندام فوقانی و تحتانی خود داشتند. Sherry تصمیم گرفت آن را روز «فشار» بنامد زیرا آنها فشار می آوردند تا بیماران بیشتری را بطورامن و موثر تحت درمان قرار دهند.

به طور معمول، این تیم روزانه 11 تا 16 بیمار را می بیند. در اولین روز فشار در 16 سپتامبر 2021، آنها 38 بیمار را درمان کردند.

پس از سه ماه از شروع اجرای روزهای فشار ، این تیم در هر روز فشار 72 بیمار را درمان می کرد. 

با استفاده از جمع کردن تیم صبحگاهی در هر روز صبح، وظایف خاص برای هر فرد، و یک برنامه مشخص، این تیم توانست بیش از سه برابر تعداد بیماران عادی را ببیند. 

هدف از روزهای فشار کاهش لیست انتظار از بیش از یک سال به دو ماه بود و تیم مفتخر است اعلام کند که با درمان حدود 20 بیمار در هر روز فشار توانسته است لیست انتظار را حذف کند.

تلاش برای نتایج بهتر

دسترسی یکپارچه به اطلاعات بیمار، مراقبت از بیمار را بهبود می بخشد

اهدای خون با آرامش خیال در بیمارستان عمومی ونکوور

یافتن راه حل هایی برای اثرات زیست محیطی مراقبت های بهداشتی