Two people having a conversation in an office.

Chứng rối loạn tâm thần là gì?

Chứng rối loạn tâm thần là một bệnh trạng có thể điều trị ảnh hưởng đến não của một người.

Icon of a brain with a question mark.

Các dấu hiệu và triệu chứng của rối loạn tâm thần là gì?

Một người bị rối loạn tâm thần có mất một số tiếp xúc với thực tế. Có nghĩa là, đôi khi,một người bị rối loạn tâm thần không thể phân biệt được sự khác biệt giữa những gì là thực và những gì trong tâm trí của họ, thay đổi nhận thức, suy nghĩ, niềm tin và hành vi của họ.

Can thiệp sớm về rối loạn tâm thần có thể làm tăng đáng kể khả năng mang lại kết quả tích cực và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chứng rối loạn tâm thần có thể là hệ quả từ nhiều nguyên nhân khác nhau và biểu hiện khác nhau ở mỗi người. Các dịch vụ và chăm sóc toàn diện của chúng tôi sẵn sàng cho những người có triệu chứng sớm và được cung cấp bởi các nhóm liên ngành. Việc có các nhóm EPI chuyên dụng tại nhiều cộng đồng hơn giúp giảm các rào cản khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ chú trọng vào cá nhân.

Can thiệp sớm về rối loạn tâm thần có thể làm tăng đáng kể khả năng mang lại kết quả tích cực và cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi một người bị rối loạn tâm thần được giúp đỡ nhanh chóng, họ có thể lấy lại khả năng suy nghĩ rõ ràng, gắn kết lại với các mục tiêu, đáp ứng các mốc phát triển và giảm sự cô lập xã hội, trầm cảm và nguy cơ gây hại cho bản thân hoặc người khác.

Các nhóm EPI bao gồm các bác sĩ tâm thần, y tá, nhân viên xã hội, các nhà trị liệu nghề nghiệp, tư vấn lâm sàng, nhân viên phục hồi chức năng và nhân viên hỗ trợ ngang hàng.

Các nhóm hợp tác làm việc để cung cấp các đánh giá, kế hoạch chăm sóc, quản lý thuốc cũng như hỗ trợ cho bệnh nhân đặt ra các mục tiêu duy trì lối sống lành mạnh như đi học và tìm việc làm.

Nhận thức rằng các cá nhân và gia đình là đối tác trong việc chăm sóc, chương trình EPI cũng cung cấp giáo dục tâm lý và một không gian an toàn cho các gia đình chia sẻ mối quan tâm của họ, tìm hiểu về các triệu chứng của rối loạn tâm thần và thảo luận những cách thức mới để hỗ trợ người thân của họ.

Icons of people.

Năm 2022, 454 cá nhân nhận được dịch vụ EPI trong cả ba cộng đồng chăm sóc của VCH: Vancouver, Richmond và Duyên Hải.

Đọc thêm về cách chúng tôi quan tâm đến mọi người

Tạo ra tác động qua các chiến dịch tiêm chủng của VCH

Nhà ở mới có hỗ trợ tại Cambie Gardens

Mở rộng các dược phẩm thay thế để giải quyết cuộc khủng hoảng ngộ độc ma túy bất hợp pháp