Two people having a conversation in an office.

روان پریشی چیست؟

روان پریشی یک وضعیت پزشکی قابل درمان است که مغز فرد را تحت تاثیر قرار میدهد.

Icon of a brain with a question mark.

علائم و نشانه های روان پریشی چیست؟

فردی که روان پریشی را تجربه می کند، برخی از ارتباط ها را با واقعیت از دست می دهد. به این معنا که فرد مبتلا به روان پریشی، گاهی اوقات نمی تواند تفاوت بین آنچه واقعی است و آنچه در ذهنش است، تشخیص دهد و ادراک، افکار، باورها و رفتارهای خود را تغییر دهد.

درمان زود هنگام روان پریشی می تواند احتمال نتیجه مثبت را تا حد زیادی افزایش دهد و کیفیت زندگی را بهبود بخشد.

روان پریشی می تواند ناشی از علل مختلفی باشد و در هر فردی به طور متفاوتی بروز کند. خدمات و مراقبت های جامع ما برای کسانی است که علائم اولیه دارند واین خدمات توسط تیم های میان رشته ای ارائه می شوند. وجود تیمهای تخصصی درمانی زود هنگام روان پریشی در جوامع بیشتر به کاهش موانع در هنگام دسترسی به مراقبتها و پشتیبانیهای شخص محور کمک میکند. 

درمان زود هنگام روان پریشی می تواند احتمال نتیجه مثبت را تا حد زیادی افزایش دهد و کیفیت زندگی را بهبود بخشد. هنگامی که یک فرد مبتلا به روان پریشی سریع کمک می گیرد، می تواند توانایی تفکر واضح، تعامل مجدد با اهداف، رسیدن به نقاط عطف رشد را دوباره بدست آورده و انزوای اجتماعی، افسردگی و خطر بالقوه آسیب به خود یا دیگران را کاهش دهد.

تیم های درمانی زودهنگام روان پریشی شامل روانپزشکان، پرستاران، مددکاران اجتماعی، کاردرمانگران، مشاوران بالینی، کارکنان توانبخشی و کارکنان پشتیبانی همتراز هستند.

تیم ها برای ارائه ارزیابی ها، برنامه های مراقبت، مدیریت دارو و همچنین پشتیبانی از بیماران برای تعیین اهدافی که سبک زندگی سالم مانند رفتن به مدرسه و پیدا کردن کار را حفظ می کنند، همکاری می کنند.

با درک اینکه افراد و خانوادهها در مراقبت سهیم هستند، برنامه درمانی زودهنگام روان پریشی همچنین آموزش روانی و فضای امنی را برای خانوادهها فراهم میکند تا نگرانیهای خود را در میان گذاشته، درباره علائم روانپریشی بیاموزند و راجع به راههای جدید حمایت از عزیزانشان گفتگو کنند.

Icons of people.

در سال 2022، 454 نفر خدمات درمانی زود هنگام روان پریشی را در سه جامعه مراقبتی در سرتاسر VCH دریافت کردند شامل: ونکوور، ریچموند و ساحلی.

مراقبت از همه

تأثیر گذاری با کارزارهای ایمن سازی

مسکن جدید پشتیبانی شده در باغهای کمبی

گسترش جایگزین های دارویی برای مقابله با بحران مسمومیت زایی مواد مخدر غیر قانونی