SAFER

ترکیب مواد مخدر غیرقانونی نگران کننده است، زیرا احتمال بیش مصرفی مرگ آور را افزایش می دهد. تا زمانی که به مردم جایگزین های تایید شده پیشنهاد نشود، رسیدگی کامل به این وضعیت اضطراری بهداشت عمومی و نجات جان افراد چالش برانگیز خواهد بود. در VCH، ما از نزدیک با دولتهای فدرال و استانی کار کردهایم تا جایگزینهای دارویی را برای افرادی که در معرض خطر بالای بیش مصرفی هستند معرفی کنیم.

جایگزینهای تجویز شده میتواند شامل پودر، قرص، ظرف های دارو ( vials ) چسب های دارویی ( patches ) حاوی کیفیتهای شناختهشده برخی از مواد مخدرنسخهای باشد که در محیطهایی با نظارت بالینی ارائه میشوند. یک مثال آن SAFER است، یک برنامه آزمایشی VCH که در سال 2021 با بودجه بهداشت کانادا ( Health Canada ) راه اندازی شد.

SAFER

SAFER

SAFER، واقع در بخش شرقی مرکز شهر ونکوور، محصولات حاوی فنتانیل را با استفاده از یک شیوه بالینی به مشتریان ارائه می دهد و به عنوان شراکتی بین انجمن خدمات جامعه PHS وبریتیش کلمبیا عمل می کند.مرکز استفاده از مواد مخدر.

این خدمات ما را قادر میسازند تا با مراجعینی که در مسیر بهبودی خود هستند ملاقات کنیم و مشارکت در خدمات ضروری مراقبتهای بهداشتی نجات دهنده زندگی را افزایش دهیم.

علاوه بر تجویز مخدرهای با درجه دارویی، مراجعان نیز به خدمات درمان، کاهش آسیب و بهبودی در اجتماع متصل هستند. برنامه دیگری که گزینه های دارویی را ارائه می دهد Insite است که اولین سایت مصرف تحت نظارت آمریکای شمالی است. این سایت فراهم بودن محصولات فنتانیل ( fentanyl ) تجویزی را برای برخی از مشتریان خود که به خدمات کاهش آسیب دسترسی دارند بسط می دهد.

یافتههای حاصل از مراقبت از مراجعین در SAFER و Insite شواهدی را در مورد اینکه چگونه جایگزینهای دارویی میتوانند به طور گستردهتری به جامعه ارائه شوند، عرضه میکند. در حالی که این کار ادامه دارد، بسیاری از سایتهای دیگر VCH نیز چسب های فنتانیل نسخهای را به مراجعینی که از مواد استفاده میکنند، از جمله مراکز بهداشتی اجتماعی و سایر سایتهای تامین شده از طرف VCH ارائه میدهند. در مجموع، این کار نیاز مشتریان به دسترسی به مواد مخدر غیرقانونی را کم کرده و خطر مواجهه با مصرف بیش از حد را کاهش می دهد.

همراه با خدمات پیشگیری، کاهش آسیب، درمان و بهبودی، این پیشرفت ها ی خدمت رسانی جزء ضروری پاسخ VCH به موارد اورژانسی مسمومیت با مواد مخدر غیر قانونی در بهداشت عمومی بوده است. این خدمات ما را قادر میسازند تا با مراجعینی که در مسیر بهبودی خود هستند ملاقات کنیم و مشارکت در خدمات ضروری مراقبتهای بهداشتی نجات دهنده زندگی را افزایش دهیم.

مراقبت از همه

همکاری با یکدیگر برای ارائه مراقبت های فرهنگی امن

Matriarchs و Knowledge Keepers سلامت و تندرستی بومیان را باز میگردانند

خدمات گسترده برای روان پریشی (روان پریشی : psychosis) برای کمک به جوانان در مراحل اولیه