ابتکار پیشگیری از مصرف مواد - حمایت و برقراری اارتباط با جوانان (SACY)

abstract illustration representing sand

به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

حمایت و برقراری ارتباط با جوانان (SACY) - ابتکار ارتقای بهداشت در مصرف مواد - اولیا، معلمان، دانش‌آموزان، مدیران و جامعه‌ی بزرگ‌ترِ ونکوور را در فرایندی برای تقویت برنامه‌ها و سیاست‌های پیش‌گیری از مواد مخدر و الکل و مداخله‌ زودهنگام در سطح مدرسه مشارکت می‌دهد.

اگر دانش آموزی درشرایط بحرانی هستید، با مرکز بحران به آدرس زیر تماس بگیرید: 

  • BC 1-800-SUICIDE: 1 (800) 784-2433
  • خط حمایت از سلامت روان: (604) 310-6789
  • خط تلفن بحران در منطقه ساحلی ونکوور : (604) 872-3311
  • سرویس آنلاینْ چت برای جوانان: www.YouthInBC.com (ظهر تا 1 بامداد)
     

چه می‌توان انتظار داشت

حمایت و برقراری ارتباط با جوانان (SACY) - ابتکار  ارتقای بهداشت در مصرف مواد - اولیا، معلمان، دانش‌آموزان، مدیران و جامعه‌ بزرگ‌ترِ ونکوور را در فرایندی برای تقویت برنامه‌ها و سیاست‌های پیش‌گیری از مواد مخدر و الکل و مداخله‌ زودهنگام در سطح مدرسه مشارکت می‌دهد.

SACY on the Vancouver School Board (VSB) Website

هدف SACY پیشگیری و به تاخیر انداختن مصرف مواد و کاهش مشکلات مربوط به مصرف مواد است.

SACY دارای چهار رشته فعالیت‌های مرتبط با یکدیگر است:

  1. پیشگیری و مشارکت جوانان،
  2. مشارکت اولیا،
  3. برنامه‌های آموزشی و تربیت معلم و
  4. STEP - یک برنامه سه‌روزه خارج از محل.

همکاران SACY

SACY همکاری بین هیئت مدارس ونکوور با بهداشت ساحلی ونکوور (VCH) است. دیگر اعضای این همکاری عبارتند از دانشگاه بریتیش کلمبیا، شهرداری ونکوور، پلیس ونکوور و مرکز تحقیقات اعتیاد بریتیش کلمبیا.