برنامه درمانی روز برای جوانان Youth Day Treatment Program

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید
youth speaking to each other

به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

برنامه درمانی روز برای جوانان یک برنامه درمان سرپایی مصرف مواد برای جوانان 16 تا 24 ساله در منطقه (VCH) است که به دنبال تغییر در مصرف مواد خود هستند.

خدمات ارائه‌شده عبارتند از

 • مدیریت پرونده،
 • جلسه هفتگی فردی با پزشک همزمان،
 • دسترسی به مراقبت‌های اولیه،
 • ناهار و میان‌وعده،
 • حمایت‌های فرهنگی و معنوی،
 • ایجاد ارتباط‌ محلی،
 • کمک به ارتباط با خدمات، شامل پشتیبانی محلی طولانی‌مدت،
 • ارجاع به خدمات محله‌ای، درمان بصورت بستری  و
 • آموزش و تجهیزاتِ کاهش آسیب.

چه می‌توان انتظار داشت

برنامه درمان روز جوانان VCH چهار بار در هفته درمان گروهی، و درمان فردی را بسته به نیاز مراجعان ارائه می‌دهد. کارکنان عبارتند از متخصص بالینی پذیرش، متخصص بالینی اختلال همزمان، و مددکار اجتماعی.

همه پذیرش‌ها در برنامه درمان روز، داوطلبانه اند و می‌کوشیم برنامه‌هایی کم‌مانع، و قابل‌دسترس ارائه کنیم. ساختار این برنامه به گونه‌ای است که جوانان می‌توانند به حضور در مدرسه، محل کار یا برنامه‌های دیگر ادامه دهند و در عین حال روی اهداف مصرف مواد خود نیز کار کنند.

از جوانان خواسته می‌شود اهدافی انعطاف‌پذیر در مورد مصرف مواد خود داشته باشند. این برنامه برای شناسایی اهداف کاهش آسیب، پرهیز، و موارد بین این دو  با جوانان کار می‌کند. این برنامه کوشش دارد جوانانِ مواجه با موانع متعدد، از جمله کسانی که بی‌خانمانی، نگرانی‌های مربوط به سلامت روان، و تروما را تجربه می‌کنند، شامل کند.

هم کار گروهی و هم کار فردی با تمرکز بر موضوعاتی مانند روابط سالم، پیشگیری از عود اعتیاد و ایجاد جامعه سالم ارائه می‌شود.

پزشکان در این برنامه در انواع روش‌های درمانی مهارت دارند و با نگاهی آگاهانه نسبت به تروما کار می‌کنند. «برنامه درمان روز» متعهد به ارائه برنامه‌‌ریزیهای قابل دسترس‌ و مرتبط با مصرف مواد و تأثیر آن بر شرکت‌کنندگان است. جوانان بر اساس الگوی کُل‌نگر، آگاهی نسبت به تروما و معطوف به کاهش آسیب، به ارائه‌ی مطالبی متفاوت در ارتباط با درمان و حمایت از طریق برنامه های درمان فردی و ایجاد هدف می‌پردازند.
 

ساختار برنامه

از طریق گروه‌های آموزش روانی ، جلسات فردی و گردش‌های جمعی، به جوانان فرصت داده می‌شود تا با هم بیاموزند و روی مجموعه اهداف مورد نظر خود کار کنند. برنامه‌های ما با نگاهی آگاه نسبت به تروما اجرا می‌شود و شامل کارِ درمانی و ایجاد مهارت‌ است.

برنامه درمان روز به مدت 15 هفته چهارشنبه تا جمعه ساعت 14:00 الی 16:00 برگزار می‌شود. این برنامه به پنج بخش و هر یک به مدّت سه هفته، تقسیم می‌شود. هر گروه تقریباً به مدت دو ساعت تشکیل می‌شود که  شامل زمان  استراحت، میان‌وعده، نوشیدنی و سیگار کشیدن است.

موضوعات گروه عبارتند از:

 • مدیریت گناه و شرم
 • ذهن‌آگاهی
 • پیشگیری از عُود 
 • درک و مدیریت تروما
 • روابط سالم
 • مراقبت از خود
 • عبور از محرک‌ها
 • ایجاد مهارت‌های مقابله‌ای

نحوه دسترسی به این سرویس

مه‌ی ارجاع‌ به متخصص مورد نیاز است که آن را مشاور محلی یا متخصص مراقبت‌های  بهداشتی با همکاری مراجعه کننده تکمیل می‌کند. به محض دریافت نامه‌ی ارجاع، بوسیله‌ی تیم پذیرش مرکزی اعتیاد (CAIT) و مشاوران اختلال هم‌زمان از نظر تکمیل بودن بررسی شده ، و اطمینان حاصل می‌‌گردد که مراجعه کنندگان بنابر نیازشان به مناسب‌ترین مرکز  ارجاع داده می‌شوند.

از طریق تیم پذیرش مرکزی اعتیاد(CAIT) به این برنامه دسترسی پیدا کنید.

This service is available at
This service is available at

Youth Day Treatment Program Robert & Lily Lee Family Community Centre

1669 East Broadway
Vancouver, BC V5N 1V9
See directions on Google Maps
See more details