Chương trình Điều trị Ngày Thanh thiếu niên

Tìm dịch vụ này gần quý vị
youth speaking to each other

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (BC Wide Indigenous Toll Free Crisis and Support Line): 1-800-588-8717

Chương trình Điều trị Ngày Thanh thiếuniên là chương trình điều trị sử dụng chất gây nghiện ngoại trú dành cho thanh thiếu niên từ 16 đến 24 tuổi ở vùng Y tế Duyên hải Vancouver (VCH) đang muốn thay đổi việc sử dụng chất gây nghiện.

Dịch vụ được cung cấp bao gồm

 • quản lý sự vụ,
 • khám riêng 1-1 hàng tuần với bác sĩ lâm sàng đồng thời,
 • tiếp cận dịch vụ chăm sóc ban đầu,
 • bữa trưa và đồ ăn nhẹ,
 • hỗ trợ văn hóa và tinh thần,
 • tiếp cận cộng đồng,
 • giúp kết nối với các dịch vụ, bao gồm hỗ trợ cộng đồng dài hạn,
 • giới thiệu đến các dịch vụ cộng đồng và điều trị nội trú, và
 • nguồn cung cấp và giáo dục giảm thiểu tác hại.

Những điều kỳ vọng

Chương trình Điều trị Ngày Thanh thiếu niên VCH cung cấp liệu pháp nhóm bốn lần một tuần và liệu pháp cá nhân khi khách hàng có nhu cầu. Nhân viên bao gồm Bác sĩ Lâm sàng Tiếp nhận, Bác sĩ Lâm sàng Trị rối loạn đồng thời và Nhân viên Xã hội.

Toàn bộ việc tham gia vào Chương trình Điều trị Ban ngày đều là tự nguyện và chúng tôi cố gắng cung cấp chương trình có rào cản thấp, dễ tiếp cận. Chương trình này được cấu trúc để thanh thiếu niên có thể tiếp tục đi học, đi làm hoặc tham gia các chương trình khác đồng thời thực hiện các mục tiêu về sử dụng chất gây nghiện của mình.

Thanh thiếu niên được yêu cầu đặt ra một số mục tiêu liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện của mình, mục tiêu này có thể linh hoạt. Chương trình làm việc với thanh thiếu niên để xác định các mục tiêu giảm thiểu tác hại, mục tiêu cai nghiện và mọi thứ liên quan. Chương trình hoạt động để bao gồm những thanh thiếu niên gặp nhiều rào cản, bao gồm cả những người vô gia cư, có vấn đề về sức khỏe tâm thần và chấn thương tâm lý.

Có cả hoạt động nhóm và hoạt động cá nhân, tập trung vào các chủ đề như mối quan hệ lành mạnh, phòng ngừa tái nghiện và xây dựng cộng đồng lành mạnh.

Các bác sĩ lâm sàng trong chương trình có kỹ năng về nhiều phương thức điều trị khác nhau và làm việc dưới lăng kính hiểu biết về chấn thương. Chương trình Điều trị Ban ngày cam kết cung cấp chương trình phù hợp và dễ tiếp cận xung quanh vấn đề sử dụng chất gây nghiện cũng như tác động của nó đối với người tham gia. Dựa trên mô hình toàn diện giảm thiểu tác hại và hiểu biết về chấn thương, thanh thiếu niên sẽ tham gia vào nhiều nội dung khác nhau nhằm cung cấp các kết nối và hỗ trợ trị liệu thông qua các kế hoạch điều trị cá nhân hóa và thiết lập mục tiêu.

Cấu trúc chương trình

Thông qua các nhóm giáo dục tâm lý, các buổi gặp riêng và các chuyến đi chơi cộng đồng, thanh thiếu niên có cơ hội học hỏi cùng nhau và làm việc theo các mục tiêu có cấu trúc riêng của họ. Chương trình của chúng tôi được thực hiện từ lăng kính hiểu biết về chấn thương và bao gồm cả công việc trị liệu và xây dựng kỹ năng.
 

Chương trình Điều trị Ban ngày diễn ra từ Thứ Tư đến Thứ Sáu, từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều trong 15 tuần. Chương trình được chia thành năm mô-đun, mỗi mô-đun dài ba tuần. Mỗi nhóm sinh hoạt khoảng hai giờ và bao gồm thời gian nghỉ giải lao, ăn nhẹ, uống nước và hút thuốc.

Chủ đề của nhóm bao gồm:

 • quản lý cảm giác tội lỗi và xấu hổ
 • sự tỉnh thức
 • ngăn ngừa tái phát
 • tích hợp chấn thương
 • mối quan hệ lành mạnh
 • tự chăm sóc
 • làm việc thông qua các yếu tố kích hoạt
 • xây dựng kỹ năng ứng phó

Cách truy cập dịch vụ này

Phải có giới thiệu do cố vấn cộng đồng hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoàn tất phối hợp với khách hàng. Sau khi nhận được giấy giới thiệu, các Cố vấn về Rối loạn Đồng thời của Nhóm Tiếp nhận Tập trung Cai nghiện (Central Addiction Intake Team-CAIT) sẽ xem xét tính đầy đủ và bảo đảm khách hàng được kết nối với cơ sở phù hợp nhất với nhu cầu của họ. 

Tiếp cận chương trình này thông qua nhóm Tiếp nhận Tập trung​​ Cai nghiện(CAIT).

This service is available at
This service is available at

Youth Day Treatment Program Robert & Lily Lee Family Community Centre

1669 East Broadway
Vancouver, BC V5N 1V9
See directions on Google Maps
See more details