Geometric pattern of mountains

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide prevention hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

BC Wide Indigenous Toll-Free Crisis and Support Line - KUU-US Crisis Support Line: 1-800-588-8717

Harm reduction: Toward the Heart 

Chương trình Điều trị Ngày Thanh thiếu niên là chương trình điều trị việc sử dụng chất gây nghiện ngoại trú dành cho thanh thiếu niên muốn thay đổi việc sử dụng chất gây nghiện của mình.

How to access

 • Kiểm tra tư cách hội đủ điều kiện

  • Thanh niên từ 16 đến 24 tuổi
  • Sống ở Vùng Y tế Duyên hải Vancouver
  • Đang tìm cách thay đổi việc sử dụng chất gây nghiện của họ
 • Nhận được sự giới thiệu

  Các lượt giới thiệu được chấp nhận trên cơ sở luân phiên và những người tham gia mới được chào đón tham gia vào đầu mỗi chu kỳ ba tuần.

Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
 • Thứ hai:   8:30 sa to 4:30 ch
 • Thứ ba:   8:30 sa to 4:30 ch
 • Thứ tư:   8:30 sa to 4:30 ch
 • Thứ năm:   8:30 sa to 4:30 ch
 • Thứ sáu:   8:30 sa to 4:30 ch
 • Thứ bảy:   Đã đóng
 • Chủ nhật:   Đã đóng

Closed on statutory holidays.

Parking & Transportation

If taking a bus, please take #20, #9 or #99 and get off at East Broadway and Commercial Drive. If taking the Sky Train, go to the Expo or Millennium Line to Broadway-Commercial station.

There is underground pay parking directly beneath our building. Access this lot from the lane on the east side of Woodland street or the west side of Commercial Drive. Surrounding street parking is also available.

Robert & Lily Lee Family Community Health Centre

At Robert and Lily Lee Family Community Health Centre, you can get basic health care and learn how to keep yourself healthy. We provide services for people of all ages. The Centre works with community organizations and health care providers, such as your family doctor, to keep people and communities healthy.

Chương trình Điều trị Ngày Thanh thiếu niên

Chương trình Điều trị Ngày Thanh thiếuniên là chương trình điều trị sử dụng chất gây nghiện ngoại trú dành cho thanh thiếu niên từ 16 đến 24 tuổi ở vùng Y tế Duyên hải Vancouver (VCH) đang muốn thay đổi việc sử dụng chất gây nghiện.