Geometric pattern of mountains

Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ang Youth Day Treatment Program ay isang outpatient substance use treatment program para sa mga kabataang nais gumawa ng mga pagbabago sa kanilang paggamit ng droga o alak.

Paano i-access

 • Tingnan kung eligible

  • Mga kabataang 16 hanggang 24 taong-gulang
  • Naninirahan sa Vancouver Coastal Health Region
  • Nais gumawa ng mga pagbabago sa kanilang paggamit ng droga o alak.
 • Kumuha ng referral

  Ang referrals ay patuloy na tinatanggap nang sunud-sunod at ang mga bagong kalahok ay inaanyayahang sumali sa simula ng bawat three-week cycle.

Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang sarado
 • Monday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Tuesday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Wednesday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Thursday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Friday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Saturday:   Sarado
 • Sunday:   Sarado

Closed on statutory holidays.

Parking & Transportation

If taking a bus, please take #20, #9 or #99 and get off at East Broadway and Commercial Drive. If taking the Sky Train, go to the Expo or Millennium Line to Broadway-Commercial station.

There is underground pay parking directly beneath our building. Access this lot from the lane on the east side of Woodland street or the west side of Commercial Drive. Surrounding street parking is also available.

Robert & Lily Lee Family Community Health Centre

At Robert and Lily Lee Family Community Health Centre, you can get basic health care and learn how to keep yourself healthy. We provide services for people of all ages. The Centre works with community organizations and health care providers, such as your family doctor, to keep people and communities healthy.

Youth Day Treatment Program

Ang Youth Day Treatment Program ay isang outpatient substance use treatment program para sa mga kabataang 16 hanggang 24 taong-gulang sa Vancouver Coastal Health (VCH) region kung nais nilang baguhin ang kanilang paggamit ng droga o alak.