Mga serbisyo

  • American Sign Language (ASL) Interpreters

  • Ethics services

  • Gift Shops

  • Intensive Care Units (ICU)

  • Neonatal Intensive Care Units (NICU)

  • PeriOperative Anaphylaxis Clinic (POAC)

  • Pharmacy Services

  • Sacred Spaces & Gathering Places

  • Spiritual Care & Multi-Faith Services

  • Well Wishes Program

Check hospital services and facilities in your area.

Ang tahanan ay ang pinakamainam na lugar kapag nagpapagaling

Ayon sa aming pilosopiya, ang tahanan ay ang pinakamainam na lugar kapag ikaw ay nagpapagaling mula sa sakit o sa pinsala. Tutulungan ka ng iyong health care team na mag-access ng karagdagang pangangalangang maaaring kailangan mo sa iyong komunidad para makabalik ka sa kaginhawahan ng iyong sariling tahanan oras na ligtas ito gawin.

Karagdagang impormasyon tungkol sa topic na ito

Vancouver Coastal Health welcomes back 864 environmental, food-service workers

Vancouver Coastal Health to hold Open Board Forum on November 25