Geometric pattern of mountains

Mental health services na diretsong ibinibigay sa mga kabataan at mga pamilya sa Mandarin at Cantonese. Nakikipagkonsulta rin kami sa ibang mental health professionals, community groups, at mga eskwelahan na tumutulong sa mga batang ang pangunahing wika ay Cantonese o Mandarin.

Paano i-access

 • Tingnan kung eligible

  • Mga bata at kabataang 5 hanggang 18 taong-gulang
  • Resident ng Vancouver
 • Mga wika

  Mandarin and Cantonese

 • Kumuha ng referral

  Hindi kinakailangan ang referral forms.

  Ang referrals ay maaaring gawin kapag nag-walk-in sa: 2750 East Hastings Street Unit 355, Vancouver, BC V5K 1Z9

  Ang mga oras ng referral ay Lunes at Martes, – 9 a.m. - 5 p.m. 

Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang sarado
 • Monday:   8:30 a.m. to 5:00 p.m.
 • Tuesday:   8:30 a.m. to 8:00 p.m.
 • Wednesday:   8:30 a.m. to 8:00 p.m.
 • Thursday:   8:30 a.m. to 5:00 p.m.
 • Friday:   8:30 a.m. to 5:00 p.m.
 • Saturday:   Sarado
 • Sunday:   Sarado

Parking at transportasyon

May street parking na available sa side streets (limited at unlimited na panahon).

Ang paid parking ay accessible gamit ang alleyway sa likod ng building.

Goldcorp Centre for Mental Health (Northeast)

Offers a variety of mental health programs to the Vancouver community.

Child & Youth Cross Cultural Mental Health Program

Ang child and youth cross-cultural mental health program ay diretsong nagbibigay ng mental health services sa mga kabataan at mga pamilya sa Mandarin at Cantonese.