Ang child and youth cross-cultural mental health program ay diretsong nagbibigay ng mental health services sa mga kabataan at mga pamilya sa Mandarin at Cantonese.

Ano ang maaasahang mangyari

Nakikipagkonsulta rin ang mga programa sa ibang mental health professionals, community groups, at mga eskwelahan na tumutulong sa mga batang ang pangunahing wika ay Cantonese o Mandarin.

Resources

This service is available at
This service is available at

Child & Youth Cross Cultural Mental Health Program-East Hastings St.

2750 East Hastings Street
Vancouver, BC V5K 1Z9
See directions on Google Maps
See more details