برنامه تعامل فرهنگی سلامت روان کودک و نوجوان

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید
abstract illustration representing sand

برنامه تعامل فرهنگی سلامت روان کودک و نوجوان، به زبان ماندارین و کانتونی به جوانان و خانواده‌ها خدمات مستقیم بهداشت روان را ارائه می‌دهد.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

این برنامه‌ها با سایر متخصصان سلامت روان، گروه‌های اجتماعی و مدارسی که با کودکانِ عمدتاً کانتونی- یا ماندارین‌زبان کار می‌کنند نیز مشاوره می‌دهند.

منابع

This service is available at
This service is available at

Child & Youth Cross Cultural Mental Health Program-East Hastings St.

2750 East Hastings Street
Vancouver, BC V5K 1Z9
See directions on Google Maps
See more details