Chương trình Sức khỏe Tâm thần Giao thoa Văn hóa Trẻ em & Thanh thiếu niên

Tìm dịch vụ này gần quý vị
abstract illustration representing sand

Chương trình sức khỏe tâm thần đa văn hóa dành cho trẻ em và thanh thiếu niên cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần trực tiếp cho thanh thiếu niên và gia đình bằng tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông.

Những gì sẽ thấy

Các chương trình cũng tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia sức khỏe tâm thần khác, các nhóm cộng đồng và trường học làm việc với trẻ em nói chủ yếu tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Quan Thoại.

Tài nguyên

This service is available at
This service is available at

Child & Youth Cross Cultural Mental Health Program-East Hastings St.

2750 East Hastings Street
Vancouver, BC V5K 1Z9
See directions on Google Maps
See more details