Geometric pattern of mountains

Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Assessment at treatment para sa mga behavioural/emosyonal na problema sa mga sanggol at mga batang 0 hanggang 6 na taong-gulang. Ang mga serbisyong ibinibigay ng isang multidisciplinary team ay binubuo ng psychiatrists at allied health professionals, kabilang na ang psychologists, social workers, at counsellors.

Paano i-access

 • Tingnan kung eligible

  • Mga sanggol at mga batang 0 hanggang 6 na taong-gulang
  • Nakatira sa Richmond 
 • Kumuha ng referral

  Ang serbisyong ito ay nangangailangan ng referral mula sa isang health professional o family doctor. Ang referral form ay dapat kumpletohin ng isang midwife, doktor, o nurse practitioner. 

  Mangyaring tumawag sa (604) 204-1111 para makipagkonekta sa aming mga team na nagsusuporta sa mga bata, kabataan, adults, at mas matatanda sa Richmond.

  Richmond Mental Health and Substance Use referral form

Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang bukás
 • Monday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Tuesday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Wednesday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Thursday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Friday:   8:30 a.m. to 4:30 p.m.
 • Saturday:   Sarado
 • Sunday:   Sarado

Closed on statutory holidays.

Parking & Transportation

Parking Access to the Parkade driveway only available when driving East on Granville Avenue

Pay parking is available on 1st two levels of the parkade – Pay machine on 1st level

$6.25 for 4 hours – accepts coins or credit cards.

Ang tulong na maibibigay namin

 • Mga isyu na may kinalaman sa mga hindi makontrolang pag-aalburoto, ayaw makinig, agresibo, magalitin, pagpapaligsahan ng magkapatid
 • Anxiety kabilang na ang pagiging sobrang mahiyain, nahihirapang humiwalay sa magulang, mga phobia, at selective mutism
 • Behavioural patterns na nakakaapekto sa pagtulog, pagkain, toilet training
 • Mga alalahanin tungkol sa mood at mga kahirapang mag-adjust
 • Trauma
 • Mga isyu na may kinalaman sa attachment at bonding; mga problema sa relasyon ng magulang-anak
 • Developmental delays
 • Mga alalahanin sa neurodevelopment (autism, ADHD)

Richmond Place – 8100 Granville Avenue

VCH Public Health works to improve the health and well-being of residents by preventing disease, promoting health, and prolonging life among the population as a whole.

Early Childhood Mental Health Services

Ang early childhood mental health services ay naglalaan ng treatment at suporta sa mga pamilyang nag-aalala tungkol sa kakayahan ng kanilang anak na makaya ang emotional, social at behavioural areas ng development.