Geometric pattern of mountains

Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ang Youth Intensive Case Management Team (ICMT) ay isang multidisciplinary team at ang layunin nito ay ang mag-alok sa kabataang may mga komplikadong pangangailangan (ibig sabihin, paggamit ng droga o alak, homeless, may mga paghahamon sa mental health) ng innovative na mga serbisyong nagbibigay-diin sa kliyente at na sensitibo sa kanyang kultura.

Paano i-access

  • Tingnan kung eligible

    • Mga kabataang 13 hanggang 24 taong-gulang

Mga oras ng pagpapalakad

Hanapin ang mga oras sa https://foundrybc.ca/northshore/

Foundry North Shore

Foundry North Shore is where any youth or parent in our community can easily access the help they need when they need it. It is an integrated youth and family initiative that will transform how mental health and substance use services are delivered on the North Shore, providing early intervention to support young people's well-being.

Youth Intensive Case Management Teams (YICMT)

Ang Youth Intensive Case Management Team (ICMT) ay isang multidisciplinary team at ang layunin nito ay ang mag-alok sa kabataang may mga komplikadong pangangailangan (ibig sabihin, paggamit ng droga o alak, homeless, may mga paghahamon sa mental health) ng innovative na mga serbisyong nagbibigay-diin sa kliyente at na sensitibo sa kanyang kultura.