Adults 19+ Mental Health Intake Services

Hanapin ang service na ito na malapit sa iyo
portrait of two adults

Ang adult mental health intake services ay tumutulong sa adults na 19+ taong-gulang at sa kanilang mga pamilya na maka-access ng mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan at paggamit ng droga o alak sa Vancouver Coastal Health region.

Ano ang maaasahang mangyari

Kung ikaw ay isang adult na mahigit sa 19-taong-gulang at naninirahan ka sa Vancouver Coastal Health region, maraming mental health intake services na available para tulungan kang ikonekta sa mga serbisyo at resources; ang mga serbisyong ito ay makakapag-refer din sa marami sa aming mental health at substance use programs. Ang layunin ay ang itugma ang mga pangangailangan ng isang tao sa mga tamang serbisyo at resources sa tamang panahon. Pinagsisikapan naming magbigay ng low-barrier access sa pangangalaga at suportang nagbibigay-diin sa kliyente.

Ang sinomang pamilya, caregiver, o táong nag-aalala ay maaaring tumawag para magreport ng mga alalahanin, magbigay ng impormasyon, at mag-request ng mga serbisyo para sa isang táong nangangailangan ng suporta sa pangkaisipang kalusugan.

May mental health intake services na available malapit sa iyo

May tulong na available. Kontakin ang isang serbisyo malapit sa iyo para magsimula o malaman kung ano ang mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan na available sa iyong lugar.

Kung gumagamit ka ng droga o alak, ang substance use intake services ay tumutulong sa adults na 19+ taong-gulang at sa kanilang mga pamilya na maka-access ng substance use support services sa Vancouver Coastal Health region. Maraming mga serbisyo ang nagsusuporta rin sa mga kahirapan sa pangkaisipang kalusugan at kahirapang nararanasan dahil sa paggamit ng droga o alak.

Karagdagang suporta para sa mga kabataang 12 hanggang 24 taong-gulang

Ikaw ba ay kabataang 12 hanggang 24 taong-gulang? Kung gayon, ang mga lokasyon ng Foundry ay nag-aalok din ng suporta para sa mga táong may mga alalahanin sa pangkaisipang kalusugan at na gumagamit ng droga o alak. Humanap ng isang Youth & Young Adult Mental Health Drop-In Clinic sa iba't-ibang mga lokasyon, kasama ang North Shore, Sea-to-Sky at Richmond.

Hanapin ang service na ito na malapit sa iyo

OR
 • Access and Assessment Centre (AAC) at Vancouver General Hospital

  803 West 12th Ave. Vancouver
 • Mga sentro nang kalusugan ng kom unidad

  Assessment & Treatment Matching Team (ATM) at Pemberton Health Centre

  1403 Portage Road, PO Box 8 Pemberton
 • Mga sentro nang kalusugan ng kom unidad

  Assessment & Treatment Matching Team (ATM) at Whistler Health Care Centre

  4380 Lorimer Road Whistler
 • klinika para sa pangkaisipang kalusugan

  Assessment & Treatment Matching Team at Squamish Mental Health & Substance Use Services

  38075 2nd Avenue, P.O. Box 220 Squamish
 • Central Intake Team at the HOpe Centre

  HOpe Centre, 1337 St. Andrews Avenue, 1st Floor North Vancouver
 • qathet Mental Health and Substance Use Services Central Intake

  5000 Joyce Ave, Third floor Powell River
 • Sunshine Coast Adult Mental Health and Substance Use Services Intake

  5542 Sunshine Coast Highway Sechelt