Attention Deficit Hyper Activity Disorder (ADHD) Family Education

Hanapin ang service na ito na malapit sa iyo

Ang ADHD family education ay tumutulong sa mga magulang na may mga anak na nadiyagnos ng Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) nang makapagdibelop sila ng mainam na parenting practices at behavioural management strategies.

Ano ang maaasahang mangyari

Ang Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) program ay dinisensyo para makatulong na magdibelop ng mga mainam na parenting practices at behavioural management strategies para sa mga magulang na nadiyagnos ng ADHD.

Tinutulungan namin ang mga magulang at kabataan sa pamamagitan ng pagbigay ng:

  • mga mabisang istratehiya sa komunikasyon 
  • mga istratehiya sa behaviour management,
  • mga istratehiya sa stress at anger management,
  • problem solving at coping skills,
  • skills para magkaroon ng pagpapahalaga sa sarili,
  • impormasyon tungkol sa mga gamot,
  • mga konsultasyon sa ibang mga propesyonal sa health care, at 
  • community presentations. 

Education sessions

Kabilang sa aming family-based services ang group education sessions para sa mga magulang tungkol sa neurobiology at mga katangian ng ADHD. Nag-aalok din kami ng mga konsultasyon para sa indibidwal/pamilya para sa mga pamilyang naka-enroll sa education sessions. 

ADHD Program – Child & Youth Mental Health School-based Hub 

Ang school-based workshops ay maaari ring irequest ng mga tauhan ng eskwelahan sa Vancouver. 

Kontakin kami

Para sa mga tanong tungkol sa aming programa at mga serbisyong ibinibigay namin, kontakin kami sa adhd@vch.ca.

This service is available at
This service is available at

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Program

2750 East Hastings Street
Vancouver, BC V5K 1Z9
See directions on Google Maps
See more details