Giáo dục Gia đình về Rối loạn Tăng động Giảm Chú ý (Attention Deficit Hyper Activity Disorder, ADHD)

Tìm dịch vụ này gần quý vị

Giáo dục gia đình ADHD hỗ trợ các cha mẹ có con được chẩn đoán mắc chứng Rối loạn Tăng động Giảm Chú ý (ADHD) để phát triển các phương pháp nuôi dạy con tích cực và chiến lược quản lý hành vi.

Những gì sẽ thấy

Chương trình Rối loạn Tăng động Giảm Chú ý (ADHD) được thiết kế để giúp phát triển các phương pháp nuôi dạy con tích cực và chiến lược quản lý hành vi cho các bậc cha mẹ có con được chẩn đoán mắc chứng ADHD.

Chúng tôi giúp đỡ phụ huynh và thanh thiếu niên bằng cách cung cấp:

  • chiến lược truyền thông hiệu quả, 
  • chiến lược quản lý hành vi,
  • chiến lược quản lý căng thẳng và tức giận,
  • kỹ năng giải quyết và đối phó vấn đề,
  • kỹ năng xây dựng lòng tự trọng,
  • thông tin về thuốc men,
  • tham vấn với các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ khác, và
  • thuyết trình cộng đồng.

Buổi giáo dục

Các dịch vụ dành cho gia đình của chúng tôi bao gồm các buổi giáo dục nhóm dành cho phụ huynh về sinh học thần kinh và các đặc điểm của ADHD. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân/gia đình cho những gia đình ghi danh tham gia các buổi học. 

Chương trình ADHD – Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Trẻ em & Thanh thiếu niên tại Trường học 

Cũng có các buổi hội thảo tại trường cho nhân viên nhà trường ở Vancouver khi có yêu cầu. 

Contact us

Nếu có thắc mắc về chương trình của chúng tôi và các dịch vụ chúng tôi cung cấp, hãy liên lạc với chúng tôi tại adhd@vch.ca.

This service is available at
This service is available at

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Program

2750 East Hastings Street
Vancouver, BC V5K 1Z9
See directions on Google Maps
See more details