Hội quán Young Bears

abstract illustration representing sand

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (BC Wide Indigenous Toll Free Crisis and Support Line): 1-800-588-8717

Hội quán Young Bears là một cơ sở chữa bệnh toàn diện, dựa trên văn hóa dành cho thanh thiếu niên Bản địa muốn thay đổi mối quan hệ của họ với ma túy hoặc rượu.

Những gì sẽ thấy

Hội quán Young Bears là một chương trình nội trú có năm chỗ dành cho thanh thiếu niên Bản địa thuộc mọi giới tính, từ 13 đến 18 tuổi, ở South Vancouver. Tùy thuộc vào nhu cầu và mục tiêu của bạn, bạn có thể chọn tham gia chương trình từ một đến bốn tháng.

Các dịch vụ được thiết kế nhằm giúp tập trung vào những thay đổi mà các cá nhân muốn thực hiện và hỗ trợ họ trong suốt quá trình thực hiện những thay đổi đó. Hội quán sẽ cung cấp cho khách hàng một môi trường an toàn và tôn trọng với đội ngũ nhân viên hỗ trợ, họ sẽ cung cấp sự khuyến khích và nguồn lực cần thiết để giúp thực hiện những thay đổi quan trọng. 

Tài nguyên

Cách truy cập dịch vụ này

Phải có giới thiệu do cố vấn cộng đồng hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoàn tất phối hợp với khách hàng. Sau khi nhận được giấy giới thiệu, các Cố vấn về Rối loạn Đồng thời của Nhóm Tiếp nhận Tập trung Cai nghiện (Central Addiction Intake Team-CAIT) sẽ xem xét tính đầy đủ và bảo đảm khách hàng được kết nối với cơ sở phù hợp nhất với nhu cầu của họ. 

Tiếp cận chương trình này thông qua nhóm Tập trung Cai nghiện​​ Cai nghiện(CAIT).