Physiotherapist helps a patient

هر فردی که به طور بالقوه تشخیص داده شده که نیاز به جراحی لگن یا زانو دارد به این معنی نیست که آن فرد آماده جراحی است یا در واقع نیاز به جراحی دارد. این برنامه با ایجاد یک گردش کار جدید، که از مهارت ها و تجربه فیزیوتراپیست های حرفه ای پیشرفته (Advanced Practice Physiotherapists ,APP) استفاده می کند که ارزیابی اولویت بندی جراحی را تسریع می بخشد و افراد را در بالاترین سطوح نیاز و آمادگی به صف نوبت برای مشاوره جراحی منتقل می کند. این الگو برای آرتروز لگن و زانو دربریتیش کلمبیا جدید است. اما در انتاریو و بریتانیا به خوبی جا افتاده است.

Physiotherapist helps a patient

جراحان در مورد آمادگی عمل جراحی، از جمله مدت زمان در اطاق عمل برای درک بهتر روش کار جراحی، 12 هفته به فیزیوتراپیست ها مشاوره داده اند.

در حال حاضر، به جای سه تا هشت ماه انتظار برای ملاقات با جراح ، بیماران در این برنامه می توانند یک فیزیوتراپیست حرفه ای پیشرفته را ظرف یک ماه ببینند.

فیزیوتراپیست های حرفه ای پیشرفته همچنین گزینه ها و اطلاعاتی را به کسانی که یا به جراحی بی علاقه هستند یا درد قابل توجهی ندارند، ارائه می دهند.

بیمارانی که کاندید عمل جراحی هستند قبل از مشاوره جراحی اطلاعات مفیدی دریافت می کنند که به آنها کمک می کند سریعتر تصمیم بگیرند که آیا این گزینه مناسبی برای آنها است یا خیر. در نتیجه، جراحان افراد بیشتری را می بینند که هنگام مشاوره احساس می کنند که از اطلاعات کافی برخوردارند و به اندازه کافی به آگاهی رسیده اند تا رضایت نامه جراحی را امضا کنند. ما در حال حاضر شاهد بهبود کیفیت زندگی شرکت کنندگان هستیم.

تلاش برای نتایج بهتر

کاهش زمان انتظار به صفر: روزهای فشار( PUSH ) در بیمارستان Lions Gate

دسترسی یکپارچه به اطلاعات بیمار، مراقبت از بیمار را بهبود می بخشد

اهدای خون با آرامش خیال در بیمارستان عمومی ونکوور