بزرگسالان ۱۹ به بال از «خدمات پذیرش مصرف مواد» استفاده میکنند

خدمات پذیرش مصرف مواد ویژه ی بزرگسالان به بزرگسالان ۱۹ به بالا و خانوادههاشان کمک میکند به خدمات پشتیبانی مصرف مواد در منطقه «بهداشت ساحلی ونکوور» (Vancouver Coastal Health) دسترسی پیدا کنند. بسیاری از مراکز نیز برای مشکلات بهداشت روانی و مصرف مواد پشتیبانی میدهند.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

اگر بزرگسال بالای 19ساله و ساکن منطقه بهداشت ساحلی ونکوور (Vancouver Coastal Health) هستید، چندین مرکز پذیرش مصرف مواد برای کمک به اتصال شما به خدمات و منابع موجود است. این مراکز می‌توانند به بسیاری از برنامه‌های بهداشت روانی و مصرف مواد ما نیز ارجاع بدهند. هدف، تطبیق نیازهای فرد با خدمات و منابع مناسب در زمان مناسب است.

هر خانواده، مراقب یا فرد نگران دیگر می‌تواند برای گزارش نگرانی، ارائه اطلاعات و درخواست خدمات برای فردی که نیاز به حمایت دارد، با یک مرکز درخواست تماس بگیرد. در تلاش ایم دسترسی کم‌مانع به مراقبت و پشتیبانی مشتری‌محور فراهم کنیم.

مراکز پذیرش مصرف مواد در نزدیکی شما موجود است

راهنما در دسترس است. برای شروع یا کسب اطلاعات درباره مراکز مصرف مواد موجود در منطقه خود با یک مرکز نزدیک خود تماس بگیرید. بسیاری از مراکز نیز برای مشکلات بهداشت روانی و مصرف مواد پشتیبانی می‌دهند.

آیا جوان بین 12 تا 24 سال هستید؟

در برخی مراکز ریخته‌گری نیز به جوانان ۱۲ تا ۲۴-ساله ی مصرف‌کننده ی مواد که نگران بهداشت روانی خود هستند، خدمات پشتیبانی ارائه می‌شود. در مکان‌های مختلف از جمله ساحل شمالی و ریچموند، یک کلینیک بدون‌وقت قبلی بهداشت روانی جوانان و بزرگسالان جوان پیدا کنید.