برنامه جوانان سان شاین کُست ( Sunshine Coast Youth Program:SCYP) با هدف پاسخگویی سریع به جوانانی که به این خدمات دسترسی دارند، خدمات سلامت روان و مصرف مواد را به آنها ارائه می‌دهد.

که هستیم و چه می‌کنیم

برنامه جوانان سان شاین کُست یک تیم چندرشته ای است که خدمات نوآورانه، مشتری‌محور و حساس فرهنگی را به جوانان ارائه می‌دهد. اهداف ما شامل ارتقای تداوم مراقبت، تشویق جوانان به ایفای نقش فعال در مراقبت از خود، و افزایش ارتباط بین اعضای تیم مراقبت از جوان است.  هدف SCYP پاسخگویی سریع به جوانانی است که به این مرکز می‌آیند، به ویژه آنهایی که از طریق رابط بیمارستانی جوانان در اورژانس بیمارستان Sechelt حضور می‌یابند.

منابع

خدماتی که ارائه می‌دهیم

  • پاسخگو به اتاق اورژانس بیمارستان Sechelt (رابط بیمارستانی جوانان)
  • مشارکت قاطعانه با جوانان (مددکار ایجاد ارتباط‌ با جوانان)
  • همکاری، مشارکت و حمایت از جوانان با خدمات و  ارائه‌دهندگان مراقبت‌های محلی
  • برنامه‌ریزی مراقبت از جوانان (پاسخگو به اورژانس بیمارستان Sechelt)
  • سلامت روان جوانان و اطلاع‌یابی از خدمات مصرف مواد، از جمله کمک به ارجاع
  • پشتیبانی‌های نظارت و پیگیری (انتقال نیازهای مراجع به سایر خدمات)
  • شایستگی و ایجاد اعتماد ارائه‌دهندهٔ مراقبت‌های مدرسه و یا محله در مدیریت جوانان با نیازهای پیچیده سلامت روان و مصرف مواد
  • رویکردهای مبنی بر شواهد در مراقبت‌های  بهداشت روان جوانان و مصرف مواد
This service is available at
This service is available at

Sunshine Coast Youth Program (SCYP) at Sechelt | shíshálh Hospital

5542 Sunshine Coast Hwy, PO Box 949
Sechelt, BC V0N 3A0
See directions on Google Maps
See more details