Chương trình Thanh thiếu niên Sunshine Coast (SCYP)

Tìm dịch vụ này gần quý vị
abstract illustration representing sand

Chương trình Thanh thiếu niên Sunshine Coast (Sunshine Coast Youth Program-SCYP) cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện cho thanh thiếu niên với mục tiêu đáp ứng nhanh chóng cho thanh thiếu niên tiếp cận dịch vụ.

Chúng tôi là ai và những gì chúng tôi làm

Chương trình Thanh thiếu niên Sunshine Coast là một nhóm đa ngành với sứ mệnh cung cấp các dịch vụ sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm và nhạy cảm về văn hóa cho thanh thiếu niên. Mục tiêu của chúng tôi bao gồm nâng cao mức độ chăm sóc liên tục, khuyến khích giới trẻ đóng vai trò tích cực trong việc chăm sóc bản thân và tăng cường giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm chăm sóc thanh thiếu niên.  SCYP có mục tiêu đáp ứng nhanh chóng thanh thiếu niên tìm đến dịch vụ của chúng tôi, đặc biệt là những người có mặt tại Phòng Cấp cứu của Bệnh viện Sechelt thông qua Liên lạc viên Bệnh viện phụ trách Thanh thiếu niên.

Tài nguyên

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

  • Đáp ứng Phòng cấp cứu Bệnh viện Sechelt (Liên lạc viên Bệnh viện phụ trách Thanh thiếu niên)
  • Gắn kết Năng động với Thanh thiếu niên (Nhân viên Tiếp cận Thanh thiếu niên)
  • Hợp tác, làm đối tác và vận động cho thanh thiếu niên với các nhà cung cấp và dịch vụ chăm sóc cộng đồng
  • Lập kế hoạch chăm sóc thanh thiếu niên (đáp ứng với Phòng cấp cứu Bệnh viện Sechelt)
  • Điều hướng các dịch vụ sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện dành cho thanh thiếu niên, bao gồm hỗ trợ giới thiệu
  • Hỗ trợ giám sát và theo dõi (chuyển giao trơn tru giữa các dịch vụ)
  • Xây dựng năng lực và sự tự tin của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại trường học/cộng đồng trong việc quản lý thanh thiếu niên có vấn đề sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện phức tạp
  • Các phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng về chăm sóc sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên
This service is available at
This service is available at

Sunshine Coast Youth Program (SCYP) at Sechelt | shíshálh Hospital

5542 Sunshine Coast Hwy, PO Box 949
Sechelt, BC V0N 3A0
See directions on Google Maps
See more details