Ang Sunshine Coast Youth Program (SCYP) ay naglalaan ng mga serbisyo sa mental health at sa paggamit ng droga o alak sa mga kabataan; layunin nitong mabilis na tumugon sa mga kabataang nag-a-access sa serbisyo.

Sino kami at ano ang ginagawa namin

Ang Sunshine Coast Youth Program ay isang multidisciplinary team at ang layunin nito ay ang mag-alok sa kabataan ng innovative na mga serbisyong nagbibigay-diin sa kliyente at na sensitibo sa kanyang kultura. Kabilang sa aming mga layunin ang pagpapahusay ng patuloy na pangangalaga, paghikayat sa mga kabataan na magkaroon ng aktibong tungkulin sa kanilang sariling pangangalaga, at pahusayin ang komunikasyon sa care team members ng isang kabataan.   Layunin ng SCYP na mabilis na tumugon sa mga kabataang nagpupunta sa aming serbisyo, lalo na ang mga nagpupunta sa Sechelt Hospital Emergency Room sa pamamagitan ng Youth Hospital Liaison.

Resources

Mga serbisyong inaalok namin

  • Tumutugon sa Sechelt Hospital Emergency Room (Youth Hospital Liaison)
  • Aktibong Nakikipagtalakayan sa mga Kabataan (Youth Outreach Worker)
  • Nakikipagkolaborasyon, nakikipagpartner, at nagtataguyod sa mga kabataan sa community care providers at sa mga serbisyo
  • Pagpaplano ng pangangalaga sa kabataan (tumutugon sa Sechelt Hospital Emergency Room)
  • Pag-navigate sa mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan at paggamit ng droga o alak ng kabataan, kabilang na ang referral support
  • Monitoring at mga follow-up na suporta (warm handover sa pagitan ng mga serbisyo)
  • School/Community care provider competence and confidence building sa pamamahala ng mga kabataang may mga komplikadong pangangailangan sa mental health at sa paggamit ng droga o alak
  • Evidenced-based approaches sa pangangalaga sa kabataang may problema sa mental health at sa paggamit ng droga o alak
This service is available at
This service is available at

Sunshine Coast Youth Program (SCYP) at Sechelt | shíshálh Hospital

5542 Sunshine Coast Hwy, PO Box 949
Sechelt, BC V0N 3A0
See directions on Google Maps
See more details