تیم تلاش فعالانه برای سلامت روان جوانان (Youth Assertive Outreach Mental Health Team)

این سرویس را در نزدیکی خود پیدا کنید
abstract illustration representing sand

به کمک فوری نیاز دارید؟

در صورت وجود نگرانی ایمنی فوری ، لطفاً با19-1-تماس بگیرید یا به اورژانس در نزدیکترین بیمارستان خود بروید.

خط تلفن خودکشی: 1-800-784-2433

با خط بحران BC تماس بگیرید: 604-310-6789

تلفن راهنمایی کودکان: 1-800-668-6868

خط پشتیبانی بحران KUU-US (خط پشتیبانی و بحران رایگان برای افراد بومی در سراسرBC ): 1-800-588-8717

 

تیم تلاش فعالانه برای سلامت روان جوانان به جوانانی که ممکن است فاقد ارتباط با خانواده، دوستان و حمایت‌های جامعه بوده و اغلب به حاشیه رانده شده و با موانعی روبرو باشند، مشاوره می‌دهد.

جوانان مورد حمایت این تیم ممکن است تحت سرپرستی، دارای زندگی مستقل، در مسکن نامطمئن، دچار بی‌خانمانی یا با فعالیت‌های خیابانی سر و کار داشته باشند؛ آنها ممکن است مشکل سلامت روان و همچنین مصرف مواد داشته و یا سابقه‌ی تجربیات زیسته‌ی آسیب‌زا را داشته باشند. 

ما تیمی تخصصی و حامی جوانان زیر 18 سالی هستیم که تلاش برای ارائه‌ خدمات معمول سلامت روان به آنها موفقیت‌آمیز نبوده است. تیم گسترش ارتباط‌ (Outreach) همچنین حمایت‌های خاصی برای جوانان بومی دارد و می‌کوشد مشاوره تن‌درستی حمایتی  و مرتبط با فرهنگ  را در قالب رویکردی رابطه‌ای و ارتباطی ارائه دهد. این تیم، همچنین شامل دو سِمَت متخصص بالینی محله‌محور است که در دو محل مختلف خدمات حمایتی سلامت روان را ارائه می‌کنند که عبارتند از انجمن جوانان بومی شهری (UNYA) و مرکز منابع جوانان ونکوور جنوبی.
 

انتظار چه چیزی را داشته باشید

حمایت‌ها عبارتند از مشاوره تن‌درستی و سلامت روان فردی با آگاهی نسبت به تروما، ارجاع به مشاوره‌ گروهی، ارزیابی و پیگیری روانپزشکی، پیوند جوانان به حمایت‌های محله‌محور با هدف تقویت شبکه حمایتی آنها، طرفداری و برنامه‌ریزی برای گذار جوانان به خارج شدن از خدماتِ‌ جوانان  و یا سرپرستی موقت و نیز حمایت از سایر افراد در درون حلقه مراقبتی آنها.

نحوه دسترسی

ارجاع‌ها اغلب توسط همکاران جامعه‌ محلی که از تیم مراقبت از جوانان هستند ترتیب داده می‌شوند. اگر خودتان مراجعه می‌کنید یا اولیا و یا مراقبی نگران هستید که می‌خواهید به متخصص ارجاع داده شوید، نقطه شروع‌تان برای دسترسی به حمایتِ سلامت روان، تماس با Child & Youth Mental Health Intakes برای کودکان و نوجوانان 6 تا 18 سال است.

This service is available at
This service is available at

Youth Assertive Outreach Mental Health Team at Robert & Lily Lee Family CHC

1669 East Broadway, 3rd Floor
Vancouver, BC V5N 1V9
See directions on Google Maps
See more details